Evolutionteoriens udfordringer under luppen hos flere forskere

”Vi foreholdes, at langt de fleste mainstream-forskere bekender sig entydigt til evolutionsteorien, men videnskabelig sandhed afgøres ikke ved afstemning, og videnskabens historie er fuld af nu opgivne teorier, som der på et tidspunkt var bred enighed om blandt førende forskere inden for en bestemt gren af videnskaben.” s. 129

Origo udgiver i samarbejde med ProRex en interessant bog om evolutionsteori eller intelligent design.

En række forskere, fra vidt forskellige videnskabsfelter, gennemgår udfordringerne ved den populære evolutionsteori, som i folkelig sammenhæng ofte har fået prædikatet ”bevist” eller blot ”videnskaben viser at …” Helt grundlæggende problemstillinger, som tilsyneladende bevidst negligeres eller forties, når Darwins lære om arternes oprindelse og udviklingen fra primitive organismer og frem til mennesket, som det ser ud i dag, sættes der spotlight på.

Det er således forunderligt, at man ikke vil erkende, blandt fortalerne for evolutionsteorien, at det ikke lader sig gøre at reproducere de mekanismer, der er forudsætningerne for at evolutionen kan lade sig gøre. Helt fra det mest primitive livs opståen og frem til DNA’ets geniale indretning, falder evolutionsteorien fra hinanden, når man ser grundigere på evidens og manglen på samme.

Når det, som det indledende citat tydeliggør, alligevel er den gængse opfattelse, at evolutionen ikke er én teori, som skal verificeres eller falsificeres på lige fod med andre teorier, må man spørge sig selv, hvad det skyldes?

Dogmatik for materialister?

Er evolutionsteori i virkeligheden dogmatik for materialister – altså dem, som gerne vil finde en forklaring i naturen? Noget kunne tyde på det, fordi der er en stor uvilje imod at revidere forklaringerne, selv om man hverken kan sandsynliggøre, at livet kan opstå af sig selv, eller at tilfældige mutationer og ”survival of the fittest” har frembragt den enorme mængde af forskellige og komplekse arter.

Man bliver bekræftet i mistanken, når forsøg opstilles for at underbygge teorien, uden at de udsættes for en rimelig grad af kritisk sandhedssøgen. Det bliver ikke bedre, når udstillinger fremstiller udviklingstræet, som om det var dokumenteret – sådan som det fx var tilfældet i San Franciscos ”Hard Facts Wall” – der var konstrueret for at synliggøre slægtskabet mellem arterne.

Men fossilerne, var placeret helt uden hensyntagen til, hvor de hørte hjemme i de geologiske lag, de var fundet i, hvorved der var akkurat lige så meget videnskabelig sandhed – og hårde fakta – over det, som da Jules Verne fantaserede om rejsen til jordens indre. Det er en fascinerende, men også en fantastisk og fantasifuld forestilling, som understreger den menneskelige forestillingsevne.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Alternativ til mainstream

Forfatterne tilbyder, som alternativ til denne mainstream-antagelse, intelligent design som en forklaring på den kompleksitet og genialitet, der findes overalt i vores vidunderlige verden. Hertil låner de viden fra biologien og den teknologiske verden. I DNA’et findes der en informationsmængde og evnen til reproduktion (kopiering) som vidner om et design, siger de.

Naturens og biologiens talrige systemer er ”ikke-reducerbare” – i al deres kompleksitet fungerer de, som de er skabt til, og fjernede man blot en lille del af et system, ville det ikke længere fungere. Alt dette – og meget mere – peger entydigt på, at det ikke er opstået af sig selv, ved hjælp af tilfældigheder og heldige tilpasninger, men som resultat af en intelligens. Verden er designet frem for tilfældig!

Tilbage står selvfølgelig spørgsmålet om, hvad eller hvem, der er ophav til dette intelligente design. Det bliver således et spørgsmål om tro, som paradoksalt nok ofte er den oversete og underbelyste side af videnskaben – epistemologiens bagside – for intet kan erkendes uden en tolkningsnøgle.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Forfatterne gør det ikke til et spørgsmål om skabelse vs. evolution, men argumenterer blot for, at evidens – for så vidt den eksisterer – i højere grad peger på orden, design og intelligens, frem for kaoskræfter, tilfældighed og tilpasning. Så må det være op til den enkelte, om man kan tro på Himlens og Jordens skaber, eller har andre i rollen som designer.

Titel: LIV planløst eller planlagt.
Forfattere: Thomas Y. Lo, Paul K. Chien, Eric H. Anderson, Robert A. Alston og Robert P. Waltzer.
190 sider. 199,95 kr.
Originaltitel: Evolution and Intelligent Design in a Nutshell
Prorex/Origo