Flagdag og jubilæum kredser om veteraner

Samtale på soldaterhjemmet i Hobro 2013.

Mandag den 5. september er det 14. gang, Danmark afholder flagdag for internationalt udsendte. To dage senere kan KFUM’s SodaterRekreation holde ti års jubilæum på soldaterhjemmet i Holstebro.

Efter krigen på Balkan opdagede man, at mange veteraner kom skadede hjem, og disse skader viste sig typisk lang tid efter udsendelsen. Efterhånden stod det klart, at man var nødt til at hjælpe de soldater og andre, der havde været udsendt og efterfølgende havde svært ved at vende tilbage til det civile liv.

KFUM’s SoldaterRekreation

På KFUM’s Soldaterhjem blev en ny generalsekretær kontaktet af en gruppe veteraner, der mente, at KFUM’s Soldatermission burde gøre noget for skadede veteraner. Det satte gang i et samarbejde med Forsvaret, og i 2012 stod man klar med konceptet SoldaterRekreation. Ideen var at skabe et midlertidigt botilbud til skadede veteraner i forbindelse soldaterhjemmene.

KFUM’s Soldaterhjem bliver flittigt brugt under værnepligten, hvor soldaterne i ”Kuffen” altid finder god hjemmelavet mad, kaffe på kanden og tid til en snak. Siden 1990’erne har Forsvaret sendt et soldaterhjem med på mission i det fremmede, og i dag er der KFUM’s Soldaterhjem i både Estland og Letland. Der er ialt fem soldaterhjem i Danmark med SoldaterRekreation og forskellige tilbud til veteraner.

Arbejdet foregår i et tæt samarbejde med Forsvarets Veterancenter. Gennem struktur, ro og samtaler hjælper medarbejderne veteranen til at finde balancen i livet igen efter udsendelse. Der kan også være tale om praktisk hjælp med for eksempel forholdet til kommunen eller sundhedssystemet. Men KFUM’s SoldaterRekreation står også på et kristent grundlag, så blandt aktiviteterne er aftensang, forbøn og ”cross yoga”.

Flere veteraner fortæller, at det virkelig har ændret noget for dem, at de har boet i KFUM’s SoldaterRekreation, fordi der er ro og tryghed – og faste aftaler. Der er ting at stå op til, fx en kop kaffe med lederen eller en udflugt med veteranmedarbejderne.

Der er også arrangementer, hvor man kan være sammen med sine børn i trygge omgivelser. På Den Nationale Flagdag for Danmarks Udsendte er der arrangeret børnemedaljer til veteraners børn og andre tiltag, der anerkender børns og pårørendes indsats. På Flagdagen vil det lokale soldaterhjem, kommunen og Forsvaret ofte samarbejde, så soldaterhjemmet stiller med mad og drikke ved kommunernes og Forsvarets arrangementer.