Højesteret har løsladt kristen mand mod kaution

Et to-personers dommerpanel i Lahore har den 23. august løsladt en kristen mod kaution, mens sagen undersøges. Samtidig kritiserede en af dommerne det udbredte misbrug af blasfemilovgivningen.

Ifølge advokat Rana Abdul Hameed er det første gang, at en blasfemianklaget ifølge alle tre sektioner af loven har fået mulighed for kaution under en retssag.

”Bekendte” efter tortur

Den 30-årige Salamat Mansha Masih blev arresteret den 13. februar 2021 i Lahore’s Model Town Park, efter at muslimer angiveligt havde hørt ham læse Bibelen sammen med en anden muslim ved navn Haroon Ayub Masih. Anklagen lød, at mændene havde latterliggjort Islam og dens profet, oplyste Hameed. Han tilføjede ifølge Morning Star News, at Haroon Masih og hans familie var gået under jorden forud for anholdelsen.

Salamat Mansha blev tilbageholdt af politiet og tortureret fysisk og psykisk gennem to måneder, indtil han erklærede sig skyldig i blasfemi, fastslår hans forsvarer.

Ingen vidner

Fire universitetsstuderende havde beskyldt Masih for blasfemi, fordi han havde prædiket kristendom og uddelt en bog på urdu, som angiveligt skulle have ”ugudeligt” indhold. Masihs advokat havde dog fortalt domstolen, at den omtalte bog var baseret på Johannesevangeliet og ikke indeholdt noget blasfemisk.

Højesteretsdommerne påpegede, at hændelsen fandt sted i en park, hvor ingen, ikke engang sikkerhedsvagterne, havde bevidnet hændelsen. En dommer ved navn Isa tilføjede, at det er beklageligt, at hvem som helt kan gennemføre hævnaktioner mod andre blot ved at beskylde dem for blasfemi.

”Det er ikke en mindre forseelse, men straffen er livsvarigt fængsel,” fastslog dommer Isa ifølge advokaten. Isa skulle også have tilføjet, at han aldrig havde hørt om en kristen, som havde anklaget en muslim for blasfemi. Ifølge kirkeledere og borgerretsforkæmpere vil de lavere domstole ofte bøje sig for pres fra islamister, så næsten alle blasfemianklager ender med domfældelse.