Jobs Bog – ikke kun lidelse

Da Job mødte Gud giver et fortrinligt fugleflugts billede af vigtige elementer i Jobs bog skrevet i et almindeligt hverdagssprog – til tider talesprog. Udgangspunkt er den autoriserede bibel af 1992, som citeres gennem hele bogen.. Ipsen giver en overbevisende tolkning af hele Jobs bog – ikke med fokus på lidelse som noget, man kan eller skal forsøge at forstå. Snarere ud fra den vinkel, at det handler om at have en personlig relation til Gud, som holder – uanset hvad der sker.

Eksistens og gudsbillede

Forfatteren bruger udtrykket nytterelation, hvor man har det fint med Gud, når velsignelserne er der. Men når lidelserne rammer, er det vigtigt at have en reel personlig relation til Gud. Det betyder, at Ipsen har fokus på det eksistentielle, det menneskelige og selve det billede, man har af Gud. Vinklen er Guds motiv og Jobs reaktion, da velsignelserne smuldrer væk.

Guds planer er altid større end, hvad mennesker forstår og kan rumme. Det betyder, at Jobs bog maner til eftertanke, til eksistentielle spørgsmål og til at opsøge Gud i Jesus Kristus. Og Ipsen skriver også ud fra egne smertefulde erfaringer.

Opgør med herlighedsteologi

Bogen gør op med herlighedsteologiens vægt på velsignelserne, og hvordan de fungerer. Her henviser Ipsen til både Martin Luther og C.O. Rosenius. Men han skriver også, at man ikke skal falde i den modsatte grøft med elendighedsteologi, hvor man mener at have forstået Guds ”system”, og han skriver på s. 77:

”Herlighedsteologi og elendighedsteologi er hinandens diametrale modsætninger, men samtidig to sider af samme sag. De er begge udtryk for det faldne menneskes trang til at være i kontrol over egen religiøsitet.” Det vigtige er at gå en anden vej, at nulstille sit gudsbillede og finde korsteologiens sunde og sande vej ifølge Ipsen.

Da Job mødte Gud

Det handler ikke om at finde mening i lidelsen, men om at finde mening med at være til: at møde Gud og komme i direkte relation med ham. Ifølge Ipsen er hovedpersonen i Jobs bog ikke Job, men Gud. Hovedtemaet er Guds suverænitet, som kan være svær at begribe.

Men hovedtemaet er ikke selvudvikling, derimod selvafvikling. Læser man Jobs Bog i sin helhed fremgår det, at Job bliver forandret i løbet af sine lidelser, selv om smerten ikke forsvinder; til gengæld forandrer Guds nærvær og fred sorgens karakter.

Andreas Hammersgaard Ipsen:
Da Job mødte Gud
149 sider. 150 kr.
Forlagsgruppen Lohse –
Logosmedia


Artiklen fortsætter efter annoncen: