Stiftende generalforsamling for nyt missionsselskab

Foreningen til støtte for evangeliets forkyndelse for muslimer i Danmark skal stiftes den 1/10.

Der indkaldes nu til oprettelse af et nyt missionsselskab. Det skal missionere blandt muslimer i både udlandet – og Danmark.

Det er bl.a. forhenværende efterskoleforstander Thorkil Sohn, Ringkøbing, der har taget initiativet. Der blev holdt et orienterende møde lørdag den 2. april på Askov Højskole. Og nu følger så den stiftende generalforsamling. Den foregår lørdag d. 1. oktober kl. 12.00 – ca. 15.30 på Askov Højskole ved Vejen.

Initiativet er opstået, fordi både nogle grundtvigianere, missionsfolk og den kendte iranske præst Massoud synes, at evangeliet skal forkyndes for muslimer, og at ”mission” ikke kun skal handle om kirkeudvikling, dialog og fattigdomsbekæmpelse.

– Tidens tendens synes at bevæge sig mod et tolerant ”både/og” på mange områder, også dette: Muslim eller kristen – det er hip som hap. Og så bliver der hele jo ligegyldigt, fortalte Thorkil Sohn, som er sekretær for projektet, da Udfordringen skrev om det den 20. februar 2022.

– Det er på tide, at almindelige danskere, som tilslutter sig kristendommen, fx gennem medlemskab af Folkekirken, vedkender sig vor egen tro, træder i karakter og står ved, at det netop ikke er ligegyldigt, om man er kristen eller (in casu) muslim, siger Sohn.

Møde på Askov

Stiftelsen er på flere måder et nybrud. Mens missionsselskaberne i Folkekirken især har været støttet af missionsfolk, er der nu flere grundtvigske navne på indkaldelsen. Hvor bevægelsen Tidehverv tidligere var kendt for at være i skarp opposition til det missionske, går mange tidehvervs-præster nu selv ind for mission, simpelthen fordi der er kommet så mange muslimer til landet, og fordi der er sket så tydeligt et traditionstab af kristendommen i befolkningen.

Opgør med Danmission?

Samtidig kan stiftelsen ikke undgå at ses som et opgør med den udvikling, der er sket med nogle af de gamle missionsselskaber, ikke mindst Danmission. Her lægges der i dag netop vægt på begreber som dialog og fattigdomsbekæmpelse, mens der ikke som tidligere tales ret meget om forkyndelse og omvendelse til kristendommen.

Det foreslåede formål for den nye forening er derfor: ”- at arbejde for, at Folkekirken og beslægtede kristne trossamfund i troskab mod missionsbefalingen sætter kræfter ind på, at evangeliet skal forkyndes for alle danske muslimer – og – at bidrage til at udvikle, formidle og samordne den praktiske tilgang til en sådan forkyndelse af evangeliet for muslimer.”


Artiklen fortsætter efter annoncen:I en eftersætning til formålet fornemmer man også den grundtvigsk/tidehvervske tilgang: ”Arbejdet for dette dobbelte formål skal ske i bevidsthed om, at den menneskelige opgave i forbindelse med kristning af muslimer alene består i evangeliets rene og klare forkyndelse, og at resultatet heraf må overlades til Gud.”

Tilmelding skal ske senest d. 15. september 2022 til Thorkil Sohn, som er sekretær for projektet, på: thorkil.sohn@mail.dk. Og der skal være mindst 25 tilmeldte, hvis det nye selskab skal blive til noget. Det koster 200 kr. at deltage, men til gengæld begynder man med en middag.