Afskedigelse af adventist var ikke ulovlig

Lasse Bech er næstformand for Adventistkirken, Danmark og leder af afdeling for religionsfrihed.

Er religionsfriheden kommet under pres?

Sådan spørger Adventistkirken efter en Højesteretsafgørelse, hvor sagen blev ført af kammeradvokaten på vegne af Ligebehandlingsnævnet. Højesteret fastslog onsdag, at en gymnasielærer, som blev afskediget, fordi han ikke ønskede at møde op til et lørdagsarrangement ganske vist blev stillet ringere end andre på grund af sin religion. Alligvel fandt Højesteret det godtgjort, at pålægget om fremmøde var nødvendigt.

Derfor mente retten ikke, at fyringen er i modstrid med forskelsbehandlingsloven.

Kan blive en glidebane

Kirkens næstformand og afdelingsleder for religionsfrihed, Lasse Bech, beklager afgørelsen. “Vi er kede af, at et af vores medlemmer har tabt denne sag, og er bekymrede for, om det vil stille adventister dårligere på arbejdsmarkedet fremover. Som kirke respekterer vi naturligvis Højesterets afgørelse i sagen, men må samtidigt erkende, at vi er overraskede i afgørelsen.”

Også kommunikationschef Peter Larsen er bekymret.

“På baggrund af dagens afgørelse, er det åbenbart op til den enkelte arbejdsgiver at vurdere, hvornår det er nødvendigt at skulle arbejde på en lørdag. Vi kunne godt være bange for, at det vil udvikle sig til en glidebane. Dermed kunne vi være bange for, at den grundlovssikrede religionsfrihed kommer under pres,” siger han.

Lasse Bech tilføjer, at mange danskere har svært ved at forstå, hvor vigtigt det er for troende mennesker at kunne følge deres overbevisning også uden for hjemmets fire vægge. ”Det er netop fordi, vi ser det som en grundlovssikret rettighed for individet at kunne eksistere og praktisere sin tro også der, hvor den berører resten af samfundet – og det inkluderer nogle gange også arbejdspladsen,” fastslår Lasse Bech.

Tilbageskridt i 2022

Syvende Dags Adventisterne har tidligere oplevet problemer med at kunne helligholde lørdagen. For over 100 år siden blev værnepligtige adventister, der ikke ville eksercere på helligdagen, sendt i arresten.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Dette vakte megen debat dengang, og sagen endte med, at de fik det som en rettighed at blive fritaget. På den tid, hvor børn skulle i skole om lørdagen, endte det ligeledes med, at adventister blev fritaget. Derfor undrer det kirken, at man i 2022 skal opleve, at en sag om en adventists helligholdelse af sabbatten skulle føres helt op i Højesteret.

Adventistkirken er en verdensomspændende protestantisk frikirke og et fællesskab, der deler troen på Jesus Kristus. På verdensplan er der over 20 millioner medlemmer. I Danmark er der 40 lokale menigheder spredt rundt i hele landet og 2.400 medlemmer. Se mere på adventist.dk