Beviset for magtfuldkommenhed fundet

Svend Aage Nielsen

Af Svend Aage Nielsen,
pastor, forf.
Lars Murersvej 8,
Vedersø Klit, 6990 Ulfborg

Ved valget i 2019 var der to faktorer, der hindrede MF-kandidat Kristian Andersen, Ringkøbing, i at få et kredsmandat og dermed fire mandater i folketinget. Den ene var Venstres indædte kamp for at få folk til at tro, at partiet står ”for kristne værdier.” Den anden var, at det såkaldte ”Kristeligt Dagblad” jagtede Kristendemokraterne, fordi de havde problemer med deres holdning til abortspørgsmålet.

Det var negativ særbehandling af Kristendemokraterne – da avisen ikke ytrede sin holdning til de andre partiers abortholdning.
Men Jesu ord er: ”Det mål, I tilmåler med, med det skal I selv få tilmålt.” I en helsides omtale i Kristeligt Dagblad den 30. april 2022 om Mette Frederiksen og folkekirken, citeres statsministeren for at sige:

”Demokrati, folkestyre og vores grundlov står over religion.” Hun fortsætter: Mathias Tesfayé ”har formuleret det utroligt klogt og præcist, nemlig at ’Gud har vigepligt.’ Det, hun her kalder ”klogt og præcist” er, at Tesfayé nedgør Gud til ”en trafikant på jorden, der har vigepligt.”

Det er et fældende bevis på hendes og ministerens magtfuldkommenhed. Tænk, at hun finder det ”klogt og præcist” at ville nedstyrte Gud. Men ”magtfuldkommenhed” er en udbredt synd her på jorden. Trods de to ministres gudsbespottelse kalder det såkaldte Kristeligt Dagblad artiklen for:

”Syv etaper på vejen mod Mette Frederiksens kristne værdier.” Men det, at gøre Gud underordnet, er en ukristelig værdi. Det at forsvare ’dødsstraf uden dom’ for ufødte er heller ikke en kristen værdi. I øjeblikket står intet parti i folketinget for ”kristne værdier.”

Kristendemokraterne er det eneste parti, der vil nedbringe antallet af dødstruede ufødte. Målet må være, at retssamfundet også gælder for vordende medmennesker. Som på Færøerne. Derfor stemmer jeg på Kristendemokraterne.