Kirkens første smågruppe

Af Henrik Hadberg. Præst i Fyns Frimenighed Stifter af biblegroups.today

Hun ankom til bibelgruppen med kommentaren: ”Den tekst forstår jeg simpelthen ikke et ord af.” Så sad vi der i gruppen og snakkede om bibelteksten. Forsøgte at forstå indholdet og samtidig at få teksten sat ind i vores hverdag. Hun sluttede samlingen med at erkende: ”Nu giver teksten meget mere mening.” Jeg husker stadig glæden over den forandring, der var i hendes sind og tanke. Hun fik et møde med det levende ord.

Søndagens prædiketekst fortæller noget af den samme historie. Vi læser om, hvordan kirkens første smågruppe bliver dannet og om indholdet og livet i denne.

Inviter med

Teksten fortæller, hvordan både Andreas og Filip inviterer Simon (Peter) og Nathanael med i Jesu følge. Det er helt tydeligt, at de indbyrdes har snakket om ”det her med Gud” tidligere. Og da de nu har oplevet Jesus, inviterer de deres familie og venner med.

Hele min erfaring fra Danmark og Norge har lært mig, at de små grupper også i dag er et rigtig godt sted at invitere mennesker med.

I de små grupper har mange mennesker fået deres første erfaringer med Bibelens ord. Derfor vil jeg gerne opfordre alle til selv at være med i en af kirkens smågrupper og til at bruge gruppen missionalt. I en gruppe bør der i langt de fleste tilfælde altid være plads til en mere…

Indholdet

Jesus er centrum i kirkens smågrupper. I teksten er det fremhævet med udtryk som ”Han tog ham med hen til Jesus” og ”Kom og se”. I mit arbejde med bibelstudiematerialerne på www.biblegroups.today har jeg oplevet, at nogle af kirkens smågrupper har skiftet fokus. Det er blevet fællesskabsgrupper, frem for bibelstudiegrupper. Ikke mindste svenskerne fortæller om en sådan udvikling.

Det er godt og vigtigt med et stærkt fællesskab i gruppen, men kirkens smågrupper har et tydeligt fokus. Vi skal tages med hen til Jesus. Vi skal se ham. Derfor må vi bruge tid på bibellæsning og bibelstudie i vore grupper. Det er gennem Ordet, vi møder Jesus – for Ordet er Gud.
Men tag ikke dette for givet. Brug gerne tid i din lokale gruppe, til at drøfte Ordets plads i jeres fællesskab. Giver I Ordet god plads, eller er jeres smågruppe blevet en hyggeklub?

”Lad Kristi ord bo i rigt mål hos jer” er den Hellige Ånds opfordring til os gennem Paulus i Kolossenserbrevet 3,16.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Jesus og han disciple var kirkens første ’smågruppe’. Foto: Angel Studios, The Chosen.

Livet i smågruppen

Det er helt tydeligt, at de første disciple kommer på vandring med Jesus. De følges med Jesus. De er sammen med ham. Her ser de ham, taler med ham og lever med ham. Men de er også sammen med andre mennesker, og derfor inviterer de flere med i en fælles vandring med Jesus. Jesus har også selv samme fokus. ”Følg mig” siger han til Filip.

Sådan er kirkens smågrupper heller ikke bare torsdag aften. Vi er på en vandring sammen. En vandring sammen med hinanden, men især en vandring i fællesskab sammen med Jesus. Konkret mødes vi en bestemt dag, men vi ”følges ad” også de andre dage. Det handler helt konkret om forbøn, omsorg og delt liv med hinanden. Men vel og mærke en forbøn, omsorg og et liv, hvor vi hjælper hinanden med at være tæt på Jesus.

Er du med?

Jeg håber, du er med i en af kirkens smågrupper. Hvis ikke vil jeg gerne opfordrer dig til at komme i gang. Spørg præsten eller den som er ansvarlig for smågrupperne om at være med i en. Også dig som måske er kørt træt i gruppesamlingerne. Prøv igen! Og hvis du synes, at din gruppe kører lidt på pumperne, så prøv måske at snakke sammen om det, som du har læst her, og teksten fra Johannes evangeliet.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Jeg ønsker dig og jer Guds velsignelse over jeres smågruppesamlinger.

Søndagens tekst: Joh. 1, 35-51

Jesus møder sine første disciple

35 Dagen efter stod Johannes der igen sammen med to af sine disciple.

36 Da han så Jesus komme gående, sagde han: „Se! Det er Guds Lam!”


Artiklen fortsætter efter annoncen:37 Da de to disciple hørte det, fulgte de efter Jesus.

38 Han lagde mærke til, at de fulgte efter ham, og vendte sig om mod dem. „Hvad vil I?” spurgte han. „Mester, hvor bor du?”

39 „Kom og se,” svarede han. Så gik de med ham hen til det sted, hvor han boede. Klokken var ca. 10 om formiddagen, og de blev hos ham resten af dagen.

40 En af de to mænd, som fulgte med Jesus, hed Andreas. Han var bror til Simon Peter.

41 Det første Andreas derefter gjorde, var at finde sin bror og sige til ham: „Vi har mødt Messias!”

42 Og han tog ham med hen til Jesus. Jesus så Simon i øjnene og sagde: „Du er Simon, Johannes’ søn, men fra nu af skal du hedde Kefas.” (Det er det samme som Peter).

Jesus inviterer flere til at blive hans disciple

43-44 Næste dag besluttede Jesus at begynde rejsen tilbage til Galilæa. Han mødte da Filip, der var fra Betsajda ligesom Andreas og Peter, og han sagde til ham: „Kom med mig og bliv min discipel.”

45 Filip gik straks hen for at finde Natanael. „Vi har mødt Messias,” fortalte han, „ham, som Moses og profeterne har skrevet om. Han hedder Jesus og er søn af en, der hedder Josef fra Nazaret.”

46 „Nazaret?” udbrød Natanael. „Kan noget godt komme fra Nazaret?” „Kom selv og se,” svarede Filip.

47 Da Jesus så Natanael komme, sagde han: „Dér kommer en israelit, som er helt igennem ærlig.”

48 „Hvor kender du mig fra?” spurgte Natanael. „Jeg så dig under figentræet, inden Filip kaldte på dig.”

49 „Mester, så må du være Guds Søn, Israels konge!”

50 „Tror du, bare fordi jeg sagde, at jeg så dig under figentræet? Du skal komme til at se større ting end det.”

51 Så fortsatte han: „Det siger jeg jer: I skal få lov at se himlen åben og engle bevæge sig op og ned mellem Gud og Menneskesønnen.”

Teksten er fra Bibelen på Hverdagsdansk.