Fængslet pastor

Af Henri Nissen, Ansvarshavende redaktør

Pastor Torben Søndergaard har nu siddet 100 dage i et fængsel i Florida. Hverken han selv eller hans familie og venner véd, hvorfor han blev holdt tilbage.

Det har været fremme i medierne, at han var tilbageholdt for en absurd anklage om våbensmugling, men Torbens hustru, Lene Søndergaard, har på en hjemmeside gjort tydeligt opmærksom på, at denne oplysning kun stammer fra en enkelt agent og senere er blevet dementeret.

Sagen handler formentlig om asyl. For efter den meget ubehagelige hetz, som Torben Søndergaard var udsat for i TV2 og andre medier i 2019, ”flygtede” han med familien til USA, hvor han søgte asyl.

Ofte ser vi, at når medierne kaster sig over kristne, så bliver det ekstra giftigt. Ja, man fristes til at sige dæmonisk. Pressenævnet har senere givet Torben Søndergaard delvist medhold i hans kritik af TV2s arbejdsform. Men da var skaden jo sket. Hans tjeneste var lukket ned.

Vi skal ikke ønske for selv vores værste fjender, at de kommer i mediernes gabestok. Og da slet ikke en kristen bror. Der må være nogen kristne, der i dag føler skam over, at de dengang medvirkede til dette. I første omgang fortsatte Torben sin kristne forkynder-tjeneste i USA – og faktisk med stor succes. For mange føler, at de i hans kompromisløse forkyndelse genkender et bibelsk omvendelsesbudskab, som de savner i deres egne kirker. Torbens bevægelse ”Den sidste reformation” har derfor mange tilhængere.

Men pludselig bliver han spærret inde. Han og familien må leve i usikkerhed i dyb undren over, hvad der sker. Er der nogen, der vil lukke munden på ham? Torben befinder sig nu i en meget vanskelig situation som ”flygtning” og asylansøger i et fremmed land. I den situation må vi som kristne, ja som danske borgere, protestere imod den behandling, en dansker bliver udsat for.

Uanset, om vi er enige i Torben Søndergaards form og forkyndelse. Ingen fortjener den behandling. For denne sag handler også om friheden til at forkynde det kristne evangelium – hvad enten det falder i folks smag eller anses som politisk-ukorrekt i vores tid.

”Husk på dem, der sidder i fængsel, og føl med dem, som var I selv i fængsel. Føl smerten hos dem, der mishandles, som var det jeres egen krop, det gik ud over.” (Hebr.13,3)


Artiklen fortsætter efter annoncen: