Magten skal decentraliseres

Jens Ove Kjeldsen

Af Jens Ove Kjeldsen,
Mejsevej 10, 7400 Herning
Tidl. viceborgmester og socialudvalgsformand

Det er afgørende for KD at sikre en værdig og respektfuld ældrepleje. Det opnås ikke ved centralt styret kontrol, men ved uddelegering af ansvaret til veluddannede ledere på de enkelte plejehjem og i hjemmeplejen.

Selv om næsten alle partier før hvert valg lover at arbejde for mindre administration, kontrol og dokumentation samt flere varme hænder, så har vi gang på gang efter valgene set det modsatte ske! Det er utroværdigt og skal stoppe. Derfor vil KD i Folketinget fastholde de andre partier på deres valgløfter.

KD vil droppe de centrale krav om kontrol og dokumentation og i stedet forpligte kommunerne til at sikre, at alle deres plejehjem og daginstitutioner får ansat en veluddannet og kompetent leder, som vil påtage sig det fulde lederansvar. Desuden skal det kræves, at de foretager en årlig tilfredsheds-undersøgelse på hvert plejehjem og i hjemmeplejen, og at resultatet skal offentliggøres.

– Det var sådan, vi i Herning før kommunalreformen sikrede en god og tryg ældreomsorg i konkurrence med en godkendt privat leverandør.

Udviklingen i den øgede kontrol

Frem til 2001 var der i Danmark ingen national regulering af kommunernes tilsyn på landets plejehjem, hvorefter der kom kvalitetsstandarter og krav om dokumenterede individuelle plejeplaner.

I 2008 udgav Syddansk Universitetsforlag en bog på 216 sider med titlen ”Plejehjemstilsyn – politik på pressens præmisser”, hvor analyser af de mange tilsyn og dokumentationer viste: ”at mange andre forhold end tilsynet er vigtigere for at sikre en god ældrepleje”. Alligevel aftalte Satspulje-partierne i 2018 yderligere tilsyn, ved at en central styrelse i en forsøgsperiode skal føre et tilsyn med den social- og plejefaglige indsats på plejecentre og i hjemmeplejen.

Så kom TV2’s dokumentar ‘Plejehjemmene bag facaden’ i 2020, hvorefter regeringen erkendte, at den ikke var kommet i mål med at komme den nedværdigende behandling i ældreplejen til livs”.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Det blev fulgt op af yderligere krav om dokumentation og kontrol, og der blev udarbejdet et 36 siders katalog med titlen: ”Målepunkter til ældretilsynet på plejecentre, hjemmeplejeenheder og midlertidige pladser” dateret januar 2021. Kataloget beskriver 70 målepunkter under 13 emner samt 5 refleksionspunkter, som alle skal gennemgås, kommenteres og indberettes to gange årligt.

Trods det har en ny TV2 dokumentar lige vist, at den omfattende kontrol, dokumentation og indberetning til de centrale myndigheder ikke har ændret noget, så hjælp KD til indflydelse nu!