At give er at tilbede Jesus

Ravi Chandran fra International Christian Community i København (ICC) har skrevet en bog om syv bibelske økonomiske principper. Historisk set vil vi i verden opleve gode og dårlige økonomiske tider, men Guds ord og vejledninger i Bibelen vil derimod altid stå fast.

Af Ravi Chandran. Præst i International Christian Community (ICC), København

Jesus frelste mig fra hinduisme for ca. 40 år siden, i Singapore. Ikke ret lang tid efter rejste jeg som missionær til Indien, Ghana, Uganda, Filippinerne og landede i Danmark for snart 30 år siden. Igennem mine næsten syv år som missionær i Uganda oplevede jeg tiden lige efter en masse politisk uro og borgerkrig, og borgerkrigen rasede stadigvæk i landet, mens jeg var der. Dem, der betalte den højeste pris i disse konflikter, var civilbefolkningen, som konstant blev berøvet af både soldater og almindelige kriminelle.

I min tid i Uganda oplevede jeg konstant fattigdom og sygdom alle vegne. Det var også en tid, hvor HIV startede med at sprede sig, inden det faktisk havde fået et officielt navn. Død og ødelæggelse fandtes overalt. Tilfældigvis var dette også en tid, hvor der rent teologisk var splittelse iblandt de kristne.

Den ene lejr stod for ”fremgang og helbredelse” og den anden lejr for ”fattigdom og lidelse”. Ingen af de to lejres undervisning bragte håb til dem, der overlevede. Internettet var ikke opfundet dengang, og ofte var der ikke engang strøm eller rindende vand at få. Jeg havde således kun min bibel og en kristen ordbog til at starte en rejse med at hjælpe mennesker til at få et håb fra Guds ord for at lette deres lidelser.

Brug for undervisning om økonomi

I disse omgivelser blev undervisningen i bogen ’7 bibelske økonomiske principper’ til. Det var et desperat råb til Gud om at gribe ind i denne menneskelig set umulige situation. I første omgang blev budskabet delt som prædikener om søndagen i gudstjenesten, for at bringe håb midt i håbløsheden. Som kristne kan vi alle bevidne, at der er håb i Jesus. Jesus er den centrale person i vores trosliv og i hele Bibelen.

Hvis vi ser på alle aspekter af vores tilbedelse, både i Det Nye- og Det Gamle Testamente, er det umuligt at benægte, at alle ting peger på Jesus. Derfor er alle de økonomiske principper, der nævnes i bogen, et ønske om at gå tilbage til det grundlæggende i vores tilbedelse, der kun gælder Jesus.

Fokus på at give

Da jeg blev en kristen, kom jeg i en kirke, hvor der blev talt meget om tiende og kollekt. Jeg fandt ud af, at det var ganske almindeligt at tale om disse ting i kirkerne. Den kirke, jeg kom i, var meget involveret i at sende missionærer ud i hele verden og understøtte dem økonomisk.

Så undervisningen om at give, var meget almindelig; det var bestemt ikke fremmed for mig. Jeg må ærligt indrømme, at jeg ofte gav af pligt, og fordi jeg havde medlidenhed, ikke altid som en tilbedelse. Jeg havde dengang ikke forbundet det at give som værende direkte i forbindelse med tilbedelse.

I krig og fattigdom falder det ikke naturligt at tale økonomi; det føltes nærmest hjerteløst og ufølsomt. Det var meget nemmere at hjælpe menneskerne i nød. Det føltes godt at give en mand en fisk i stedet for at lære ham at fiske. Det var i den kontekst, at jeg følte mig tilskyndet til at pege menigheden i retning af kilden til alle fornødenheder frem for at være deres lille ”gud” til at skaffe, hvad de havde brug for. Denne åbenbaring blev til sandhed over hele verden; Guds ord virker over hele verden!


Artiklen fortsætter efter annoncen:At give er at tilbede

Bibelen har rigtig meget at sige om det at give, og at der altid er en højere mening med det. Det peger altid i retning af vores udtryk for tilbedelsen af Gud.

Når jeg i tidens løb har forberedt taler omkring det at give, har jeg langsomt og sikkert opdaget, at Skriften har rigtig meget at sige om det at give, og at der altid er en højere mening med det. Det peger altid i retning af vores udtryk for tilbedelsen af Gud. I virkeligheden peger alle udtryk for det at give, på Jesus. Det var disse studier, der tog mig i retning af de syv bibelske principper, der gives i Skriften.

Disse prædikener, der også blev til seminarer, der er delt rundt om i verden, er nu endt ud i denne bog, der har været efterspurgt adskillige gange af tilhørere ved seminarerne.

Praktisk talt, i min korte tid i Uganda lærte jeg, hvordan Gud velsignede mennesker, der fulgte de bibelske principper på trods af fattigdom og andre udfordringer. De bibelske økonomiske principper overgik principperne i verden. Faktisk er det sådan, at de bibelske principper ofte går i den præcis modsatte retning af principperne i verden, og rigtig meget af dette er beskrevet i bogen. Jeg så, hvordan mennesker, familier og kirker blomstrede op i en tid med mange udfordringer på grund af den guddommelige forsørgelse og beskyttelse.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Et kærlighedssvar på Guds nåde

Ravi Chandrans bog ’7 bibelske økonomiske principper” er udgivet under ’Books on demand’. Overskuddet fra salget går ubeskåret til ICC.

Undervisningen har ikke spor at gøre med ”bliv rig hurtigt”, ej heller ”frelse ved gerninger”, hvor vi gør noget for at få noget fra Gud. Dette er ikke en vejledning i at ”gøre forretninger”. Det er en bog, der beskriver en reaktion på vores kærlighedsforhold til Jesus. Det drejer sig kun om at komme tilbage til vores hjertes tilbedelse – det handler kun om Jesus. Gud har ikke brug for noget som helst fra os mennesker. Det er os, der har brug for Guds forsonende nåde. Hver eneste gang vi giver, er dette et kærligheds-svar på Guds nåde til os.

Verden vil gå igennem gode- og dårlige økonomiske tider; sådan har det igennem historien altid været. Guds ord og vejledninger i Bibelen, derimod, står altid fast – Han er den samme i går, i dag og til evig tid. Jesus fejler aldrig. Han vil aldrig svigte os og aldrig forlade os. Han elsker os – ikke fordi vi er dem, vi er, men på trods af at vi er dem, vi er. Det mest rimelige vi kan gøre for Ham, er at være et levende offer.

De 7 bibelske økonomiske principper

Bibelsk økonomisk administration – et kald til Guds principper:

1. Tiende – anerkendelse af Jesu herredømme


Artiklen fortsætter efter annoncen:2. Gaver – anerkendelse af Jesu gerning

3. Almisser – anerkendelse af Jesu godhed

4. Førstegrøden – anerkendelse af prioriteten af Jesus

5. Pagts tegn – anerkendelse af pagten med Jesus

6. Så og høste – anerkendelse af Jesu belønning

7. Offergaver – anerkendelse af Jesu ultimative
kærlighed