Hvis lys skinner gennem dig?

Af Ulrik Juul Jensen. Cand.theol.

Traditionen på Allehelgenssøndag er at mindes dem, vi har mistet i løbet af det forgange år. Det kan måske blive lidt mudret i Halloween, slik og kostumer. Men i dag skal vi mindes de elskede, vi har mistet. Hvem savner du?

Vi mindes dem, der er gået bort, fordi de har haft betydning for os. Fordi de har påvirket os, formet os og til stadighed reflekteres gennem os. De skinner, som et lys, gennem os.

Hvad er lys?

I dagens tekst siger Jesus også, at vi er verdens lys, fordi vi skinner Guds væsen for mennesker omkring os. Vi skinner for mennesker, når de ser vores gode gerninger og vores kærlighed, som er givet af Gud.

Lys er en spøjs størrelse. Mange videnskabsfolk har brugt hele liv på at indfange, hvad lys er. Mest kendt er nok Einsteins teori om lysets dualitet. Einstein forudsagde allerede i 1909, at lys må have en dobbelt natur, hvor lys videnskabelig set både kan agere som en bølge, altså uden en masse, og som en partikel, med en masse.

Det er ikke fordi, lyset lige beslutter sig fra øjeblik til øjeblik, om det vil være en partikel eller en bølge, om det vil have en masse eller ej, men fordi vi mennesker har brug for enten at regne med lyset som en partikel eller en bølge alt efter, hvad vi vil finde frem til. For eksempel:

Når en lysbølge rammer et lysegrønt blad, så vil noget af lyset blive reflekteret og noget vil blive absorberet. Lidt forsimplet, agerer den reflekterede del som bølger, der kommer tilbage til vores øjne som den smukke lysegrønne farve. Den absorberede del agerer som energipartikler, der gennem plantens grønkorn omdannes til træets energi og gør, at træet kan vokse og blive stærkt.

Nu skal dette jo ikke blive en fysiktime, men hæng på lidt endnu.

To funktioner

Metaforisk talt, så tror jeg også, menneskers lys kan agere som bølger og som partikler. Jeg tror, vores lys både kan reflekteres og absorberes. Ligeså tror jeg også, Guds lys kan reflekteres gennem os eller absorberes og give energi. Lad os gøre det lidt mere konkret:


Artiklen fortsætter efter annoncen:Her til Allehelgen mindes jeg min farmor, der forrige år ’vendte hjem til Herren’, som hun selv ville udtrykke det. Jeg havde fornøjelsen af at passe min farmor de sidste måneder af hendes liv, hvor vi havde en masse gode snakke, gik ture og spiste en hel del flødeskumskager. Vi kunne jo ”lige så godt nå at have det sjovt for hendes sidste penge” (ja, det er et direkte citat, talt af en kvinde med utrolig selvindsigt).

På mange måder nåede min farmor at have stor indflydelse på mig. Når jeg mindes hende, så kan jeg også se, hvordan en del af hendes væsen og ukuelige livsmod reflekteres igennem mig.

Hendes væsen har påvirket mig og været med til at skabe mig. Det har sat et aftryk, og alle, der kendte hende, blev påvirket af hendes livsmod. Jeg kan også se, hvordan kendes kærlighed, overbærenhed og glæde absorberes i mig og giver mig energi og ny lyst på mit eget liv.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Søndagens tekst til Allehelgen er fra Bjergprædikenen i Matthæus-evangeliet. Her filmatiseret i første afsnit, sæson 3 i tv-serien ’The Chosen’.

Guds lys i os

Jesus siger, vi er verdens lys, fordi Gud er i os. Og Jesus siger i stykket her, at verden ser Guds væsen gennem os. Når vi tager imod et nyt liv i Kristus, så bliver vores liv for evigt mærket af Guds evige kærlighed og altoverskinnende lys. Guds kærlighed reflekteres gennem os og skinner for alle mennesker samtidig med, at det giver os energi, glæde og styrke i vores liv. Vi er verdens lys, fordi Guds Ånd bor i os, skinner gennem os og styrker os.

Lad Allehelgenssøndag være et minde om,
at vi skal være taknemmelige for alle dem,
der har gået der før os og har banet vejen for os.

Brug denne Allehelgenssøndag på at mindes de mennesker, der har påvirket dig eller stadig gør det. Send dem en varm tanke, ring til dem og sig tak eller bed for dem. Lad Allehelgenssøndag være et minde om, at vi skal være taknemmelige for alle dem, der har gået der før os og banet vejen for os.

Hvis lys skinner gennem dig?

Søndagens tekst: Matt. 5, 13-16

Jordens salt og verdens lys


Artiklen fortsætter efter annoncen:13 I er jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvad kan man da salte det med? Det kan ikke bruges til noget, men bliver bare smidt ud, og folk træder det ned.

14 I er verdens lys, og det skal kunne ses, ligesom en by, der ligger på et bjerg, kan ses langt væk.

15 Man tænder jo ikke en lampe for at skjule den under en spand. Nej, den skal stå højt og frit, så den kan lyse for alle i huset.

16 På samme måde skal I lade det lys, I har fået, skinne for folk, så de kan se, at det, I gør, er prisværdigt, og så de kan give jeres Far i Himlen ære.

Teksten er fra bibelen på hverdagsdansk