’Jul i Fællesskab’ i Vejles bykirker

I Vejle har ”bykirkerne” Vor Frelser, Sct. Nicolai, Sct. Johannes og Nørremarkskirken, Kirkens Korshær og Café Parasollen (KFUM’s Sociale Arbejde) gennem 12 år samarbejdet om at arrangere jul for de borgere, som har lyst til at fejre jul med andre i et trygt og varmt fællesskab.

Vejles Korshærs- og Diakonipræst Signe Toft er overordnet tovholder, mens bykirkerne på skift er værter ved de koordinerende møder mv.

Både juleaften og juledag

– Medio november indbydes til ”Jul i Fællesskab”, som foregår både juleaften med julehygge og julemiddag fra kl. 16.00-21.00 og 1. Juledag med julefrokost og julehygge kl. 12.30-15.30. Begge arrangementer afvikles i Vejle Missionshus, som kan rumme ca. 150 gæster.
Prisen er 40,- kr. pr. arrangement – børn under 15 år deltager gratis.

Parallelt inviterer Café Parasollen og Kirkens Korshær til samme arrangementer i egne lokaler, til ca. 60 personer, hvor nogle af Vejles hjemløse hører til. Endelig leverer kirkerne julemenuer til 5-7 personer i Hyttebyen på Vestre Engvej, fortæller sognepræst Maibrit Pedersen fra Sct. Nicolai Kirke og Kirke-og Kulturmedarbejder Søren Kjærgaard Jensen fra Nørremarkskirken.

Sponsorer og frivillige

Økonomien hænger sammen gennem deltagerbetaling, tilskud fra sognene i Vejle Provsti, fra velgørende organisationer og virksomheder – og de 65 frivilliges gratis arbejdskraft. De frivillige uddeler indbydelser, laver fondsansøgninger, markedsføring, bestiller forplejning og køber julegaver mm., ligesom de sørger for det praktiske under julefesterne.

Metha og Arne Palmus Hansen har deltaget i Jul i Fællesskab i tre år og udtaler: ”Vi har ikke særlige traditioner juledag, så derfor har vi tilbudt at hjælpe. Der er en fantastisk holdånd blandt de frivillige: Nu skal vi i fællesskab sørge for, at gæsterne får en rigtig dejlig juledag. Vi er trætte, når vi kommer hjem; men det betyder intet; for vi har hygget os gevaldigt med gæsterne og de andre frivillige.
Vi sætter stor pris på det netværk, vi er kommet med i.

Og vi er sikre på, at det samme gør sig gældende for alle de øvrige frivillige, som bidrager.”