Bedehus vil bygge altre for Herren

Peter Tinggaard

Bedehus Danmark holder bedeuge i uge 5 på Acts Academy i Kolding.

– Gud taler til os, og to ting former bedeugens indhold, fortæller Peter Tinggaard fra Bedehus Danmark.

– For det første deler vi, hvad vi oplever, Gud gør i hver enkelt leders liv og ude i landet. Dernæst beder vi og søger Guds ansigt for, hvad vi skal fokusere på for den kommende bedeuge. Bevægelsen har holdt bedeuge hvert år i uge 5 siden 2003. Men i år er det anderledes.

– I løbet af de sidste ti år har vi været i en længere proces, hvor vi år for år har afsat mere og mere tid til bøn og lovsang, og mindre tid til undervisning, fortæller Peter Tinggaard. Årets tema fortsætter dette spor, hvor vi skal have undervisning i at bruge længere perioder i bøn og lovsang. Når vi taler om altre for Herren, vil vi indvie os selv og vores nation til Ham på Hans måde, hvor vi tager rigtig god tid til at lytte og til at følge Hans ledelse.

Årets hovedtaler er Rhonda Hughey Mathisen, der har skrevet bogen ”Desperat efter Guds nærvær”. Sammen med sin mand leder hun en bevægelse i Norge, der samles i forskellige byer, hvor den primære dagsorden er at give sig selv til Gud, så man kan overgive sig til hans ledelse. Desuden underviser Johannes Hansen, John Nielsen, Anette Holt Larsen, Kresten Holmsgaard, Lucinda Rasmussen og Kjeld Gudmandsen.

– Bedeugen samler mellem 60 og 80 deltagere fra det meste af landet. Yderligere info: bedehus.dk