Pave Benedikt XVI kæmpede for kirkens tro og retten til liv

Joseph Alois Ratzinger (1927-2022)

Pave Benedikt XVI, som her ses i sin ”pavemobil”, var livet igennem en stærk fortaler for de ufødtes ret til livet. Han var også imod eutanasi og udtalte i 2004, at toppolitikere, som offentligt støttede abort, burde forbydes adgang til nadver i kirken.

Pave Benedikt XVI, som lod sig pensionere for ti år siden, døde i Vatikanet den 31. december som 95-årig. Kirkeledere mindes ham som en dygtig konservativ teolog, der i sine sidste år levede et tilbagetrukket liv fordybet i bøn og meditation.

Den nuværende pave, Frans II, mindedes sin forgænger under aftenbønnen i Peterskirken nytårsaften, hvor han betegnede ham som et nobelt og venligt menneske. Ifølge AP udtalte pave Frans II sin taknemlighed for Benedikt XVI’s godhed, tro og forbøn:
“Kun Gud kender værdien og styrken af hans forbøn og hans ofre til gavn for Kirken,” udtalte pave Frans. Da den tyskfødte Joseph Aloisius Ratzinger trak sig tilbage i 2013, var han den første pave i over 600 år, som lod sig pensionere. Han har siden fungeret som rådgiver for sin efterfølger, den argentinske Jorge Mario Bergoglio.

”Pave Benedikt XVI var et globalt bolværk, som heltemodigt og profetisk holdt stand overfor moralsk relativisme,” skrev Andrew T. Walker fra Southern Baptist Theological Seminary på Twitter.

Bolværk mod moralsk relativisme

“Protestanter er stærkt uenige med pavedømmet, men pave Benedikt XVI var et globalt bolværk, som heltemodigt og profetisk holdt stand overfor moralsk relativisme,” skrev associate professor Andrew T. Walker fra The Southern Baptist Theological Seminary på Twitter.
Andrew Walker, som også er medlem af den konservative tænketank Ethics and Public Policy Center, sagde også, at Benedikt “forstod, som næsten ingen anden, hvilken moralsk nihilisme og menneskelig massakre, der skabes af sekulariseringen.”

Fokus på Kristus

Ærkebiskoppen af Canterbury Justin Welby, som er den øverste leder af Church of England, har hyldet den afdøde pave som en stor teolog. “Pave Benedikt var en af sin tids største teologer – han brændte for Kirkens tro og var dens modige forsvarer,” skriver Welby. “I alle ting, ikke mindst gennem sit forfatterskab og sine prædikener, så han hen til Jesus Kristus som den usynlige Guds billede. Det var helt tydeligt, at Kristus var grundlaget for både hans tænkning og hans bønner.”

”Pave Benedikt var en af sin tids største teologer – han brændte for Kirkens tro og var dens modige forsvarer,” skriver Church of England’s ærkebiskop Justin Welby.

Modig kamp mod overgreb

Afsløringer af seksuelle overgreb i den katolske kirke fik pave Benedikt XVI til at træde i karakter for dels at afsløre tidligere overgreb og dels forebygge nye. Ifølge præsident Bill Donohue fra Catholic League for Religious and Civil Rights, har den netop afdøde pave gjort mere for at stoppe præsternes overgreb end både forgængeren, John Paul II, og efterfølgeren, Frans II, nogensinde har gjort. “Hans handlinger var mere afgørende end hans ord. Han gjorde det klart, at mænd med ”rodfæstede homoseksuelle tendenser” ikke skulle blive præster. Han var meget opmærksom på ”homoseksuelle kliker” og den ”homoseksuelle subkultur inden for kirken,” fastslog Bill Donohue i en udtalelse.

– Hans modige kommentarer til skandalen, som i overvejende grad skyldtes homoseksuelle præster, vakte stærk vrede mod ham både fra sekularister uden for Kirken og fra dissenter inden for Kirken, tilføjer han. I februar 2022 gav den tidligere pave Benedikt XVI en uforbeholden undskyldning til næsten 500 ofre for seksuelt misbrug i ærkebispedømmet München Freising efter offentliggørelsen af en stor rapport om sagen. Benedikt XVI havde selv haft ansvaret for ærkebispedømmet i perioden 1977-1982. “Under alle mine møder med ofre for præsters seksuelle overgreb, især under mine apostolske rejser, har jeg med egne øjne set virkningerne af den mest forfærdelige forseelse,” erklærede Benedikt XVI.

– Benedikt XVI advarede stærkt imod ’relativismens doktrin’, den udbredte og skadelige opfattelse, at der ikke findes moralske absolutter,” forklarer præsident Bill Donohue fra Catholic League for Religious and Civil Rights.

“Han talte om ’relativismens doktrin’, den udbredte og skadelige opfattelse, at der ikke findes moralske absolutter, og at der ikke findes et moralsk værdi-hierarki,” forklarer Bill Donohue. Han tilføjer, at Benedikt XVI i samme langfredagsprædiken rettede et direkte angreb mod de præster, der stod bag misbruget med ordene: ”Hvor meget skidt er der ikke i Kirken, selv blandt dem i præsteskabet, der burde tilhøre [Gud] af hele deres hjerte!”

– Benedikt XVI var en af vor tids ledende akademiske teologer, udtalte FN’s generalsekretær António Guterres. Han fremhæver pavens ”principfaste tro, utrættelige kamp for fred og hans kamp for menneskerettighederne”.

Benedikt XVI’s reformer

Som pave har Benedikt XVI genskabt den traditionelle latinske messe. Men han indførte også et nyt system for ordination af tidligere anglikanske præster, som ønskede embede i den katolske kirke. Samtidig tillod han de gifte blandt de konverterede anglikanere at søge embede.
Benedikt XVI arbejdede også for at forbedre forholdet til jøderne, således har han både besøgt Israel og den store synagoge i Rom.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Begravelsen

Benedikt har ligget i åben kiste i Peterskirken fra mandag indtil begravelsen torsdag.