Det onde og det gode

Sara Haugaard
tlf. 2133 3021

Det onde er det, som vil fordærve vor sjæl og skille os fra al godheds, sandheds, barmhjertigheds og retfærdigheds Gud, vort sande ophav eller udspring, og føre os ud i tomt bedrag og tilsidst i en evig skuffelse. Der står, at de, som tager imod kærlighed til sandheden, skal blive frelst; men de, som ikke gør, skal tro løgnen og blive forført.

Må vi – ved tro og Guds magt, 1. Pet. 1, 5 og 1. Joh. 5, 4 – blive bevarede fra verdensånden, fra vantro, svigt, løgn, ukærlighed, uretfærdighed, hovmod og selvgodhed, had, utugt, herskesyge, misundelse, avind, lyst til tom ære, pengekærlighed og egoisme, svir og druk, løsagtighed og skamløshed, vellevned og storagtighed, uforstand og tåbelighed, hykleri og skrømt, bagtalelse og dømmesyge, selvbedrag og lunkenhed i den gode gerning m.m.

Alt dette lever menneskene i, og det er et temmelig stygt billede, Gud har for sig, når han ser på menneskeslægten. Men Jesus Kristus iførte sig vort kød og blod og bragte død over alt det onde, som bor i mennesket. Med andre ord, han bragte død over hele det gamle menneske, for at et nyt menneske kunne fremstå, som er skabt efter Guds vilje.

Han har altså ikke godkendt noget af det gamle menneske, men forkastet det helt, for at Guds frelse ikke skulle blive en fiasko, ikke iblandet med noget tvivlsomt, men derimod fyldestgørende, adskilt og ophøjet fra syndens væsen og bestanddele. Guds frelse var altså fuldstændig og fuldkommen. Og skal vi få del i dette fuldkomne, så må vi stille os helt på Guds side og sammen med ham forkaste det gamle. Vi bliver da Guds medarbejdere, både på vor egen og andres frelse.

I vort hjerte bor Jesus Kristus, og der er han konge og hersker, såfremt vi vandrer i lyset, og vi står ikke længere i gæld til kødet, så vi skulle leve efter det. Rom. 8, 12. Paulus var adskilt fra kødet med sit sind og kunne derfor tage kampen op imod det. Men dette er umuligt, så længe man er i kødet, for kødet er ikke kommet i kamp med sig selv.

Men den Herre Jesus Kristus, Guds søn, har afskaffet dette kødets herredømme ved sig selv, og indsat en ny lov for dem, som er forenet med ham, nemlig livets Ånds lov. Denne lov er virksom i Kristi legeme. I denne lov ligger frigørelsen, kraften, frimodigheden, troen, håbet, kærligheden, Guds natur.