Kirkestatistik: Flere udmeldelser og flere kirkelige handlinger

Flere mennesker er på vej ud af kirkedøren end ind siger den nyeste kirkestatistik.

Kirkedanmark er gået i gang med at fortolke den nye kirkestatistik for 2022. Høj inflation og indvandring gør, at medlemsprocenten er faldet. Samtidig stiger brugen af kirken igen efter corona-årene.

2022 har været et begivenhedsrigt år. Udmeldelser, indvandring fra Ukraine og inflation kan ikke bare aflæses i privatøkonomien, men også i årets kirkestatistik fra Danmarks Statistik. Den er særlig interessant i år, da det er første år, hvor vi nærmest ikke har været påvirket af restriktioner siden coronapandemien brød ud.

Derfor ser man også, at antallet af kirkelige handlinger næsten er på niveauet fra før coronakrisen.

Bliv bedre til at inkludere nydanskere

– Hvis folkekirken skal vedblive med at være hele folkets kirke, skal den i højere grad afspejle befolkningen i al sin forskellighed, udtaler formand for Det mellemkirkelige Råd Peter Lodberg med henvisning til de nye medlemstal. Den største gruppe blandt dem er ukrainere.

Kun et fåtal af indvandrerne melder sig ind i folkekirken. Derfor falder andelen af folkekirkemedlemmer i befolkningen. I alt er der i den danske befolkning 900.000 indvandrere og efterkommere.

– Hvis folkekirken skal vedblive med at være hele folkets kirke, skal den i højere grad afspejle befolkningen i al sin forskellighed, mener formand for professor Peter Lodberg.

Skab inkluderende kirke

”Folkekirken skal i højere grad invitere og inddrage mennesker på tværs af sprog, kultur og tro ind i folkekirkens fællesskab. Den Danske Folkekirke skal repræsentere befolkningen så vidt som muligt. Tallene taler deres tydelige sprog. Hvis vi lader stå til, fortsætter den nedadgående kurve, og folkekirken bliver i stadigt mindre grad repræsentativ for danskerne. Det er nu, der skal skabes en inkluderende kirke. Den Danske Folkekirke skal være for alle, både ny- og gammeldanskere,” udtaler Peter Lodberg på Interchurch.dk.

FAKTABOKS

Folkekirken oplevede sidste år det største fald i antallet af medlemmer siden 1990. Faldet var på 1,1 procentpoint svarende til 20.728 personer, viser de nyeste tal fra Danmarks Statistik. Ved udgangen af 2022 var 72,1 procent af befolkningen medlemmer af folkekirken mod 73,2 procent året før.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Sideløbende med det faldende medlemstal er antallet af danskere steget som følge af indvandring. Alene sidste år er befolkningen vokset med over 50.000 indbyggere.