Nyt sejlende medlem af Sømandsmissionens bestyrelse

25-årige Nicolaj Tvilling fra Strandby er nyt medlem af Sømandsmissionens hovedbestyrelse. Han er udpeget af Broderkredsen på Havet som afløser for Kristen Broe.

Til daglig sejler Nicolaj Tvilling med Esvagt Faraday som befaren skibsassistent. Allerede som 16-årig arbejdede Nicolaj Tvilling på havnen i Strandby med at skære fisk. Han hørte om skoleskibet Danmark, skrev en ansøgning, kom til samtale og fik lov til at sejle med i 2015, inden han fik sejltid hos Esvagt. Senere tog han uddannelse på MARTEC Frederikshavn.

Med en personlig kristen overbevisning er han aktiv i flere kirkelige sammenhænge, når han har fri. Lige nu arbejder han 28 dage ude og er derefter hjemme 28 dage. ”Sømænd har brug for en organisation som Sømandsmissionen, fordi den gør noget for søfolk og er optaget af, hvordan de har det.

Sømandsmissionærerne er fx gode til at tale med folk. Derfor er Sømandsmissionen også et spændende sted at være med. Jeg sagde ja, da lejligheden bød sig for en plads i hovedbestyrelsen. Fra mit arbejde ved jeg, hvad der sker i branchen,” siger Nicolaj Tvilling, der også sidder i bestyrelsen for Svendborg Søfartsskole.

Han er vokset op med et vist kendskab til Sømandsmissionen og har været vant til, at Sømandsmissionens skibe ofte gæstede Strandby.