30 dages bøn for den muslimske verden

Mens muslimer i hele verden holder den årlige fastemåned, ramadanen, fra 23/3-20/4 2023, vil mange kristne bede for dem med inspiration fra bedeguiden ’30 dages bøn for den muslimske verden’.

Igen i år står Dansk Europamission og Norea Mediemission bag udgivelsen af ’30 dage i bøn for den muslimske verden’ på dansk. I år er også Mission Afrika kommet med i udgivelsen.

Under ramadanen vil kristne over hele verden bede for den muslimske verden. I år falder ramadanen fra den 23. marts til den 20. april, oplyser udgiverne af bedeguiden.

Fokus på håb og glæde

– De sidste par år har verden oplevet både globale og lokale følger af corona-pandemien. Også krige, inflation og andre lurende kriser truer med at overvælde os, forklarer teamet bag bedeguiden, som citerer Romerbrevet 8,26:

”For hvordan vi skal bede, og hvad vi skal bede om, ved vi ikke. Men Ånden selv går i forbøn for os med uudsigelige sukke.” Teamet har i år valgt ikke at fokusere på tragedier og udfordringer, men i stedet på håb og glæde. Derfor vil bedeguiden 2023 indeholde historier om de positive ting, der foregår i de muslimske samfund. Der vil være vidnesbyrd fra nyomvendte kristne og nyetablerede kirker.

”Vi skal høre om samfund, der arbejder sammen for forbedrede leveforhold og om familier, der investerer i fremtiden. Vi skal møde individer, som har udvist mod og næstekærlighed, såvel som grupper, der har arbejdet fokuseret på at nå deres mål til velsignelse for andre.
Vi vil takke for det, Herren har gjort, og bede om at mere af hans godhed må nå ud i den muslimske verden,” skriver udgiverne.

Om bedeguiden

I april 1992 samledes en gruppe kristne fra en global missionsorganisation ved Det Røde Hav i Mellemøsten. Ramadanen var netop forbi. Mens de bad sammen, mærkede denne gruppe mænd og kvinder, at Gud gerne ville have dem til at rette mere opmærksomhed mod hans kærlighed til den muslimske verden. De forpligtede sig til at adlyde dette kald og påbegyndte en tid med 30 dages fokuseret bøn og faste for den muslimske verden.

Siden da, forud for hver ramadan, er der blevet udarbejdet en bedefolder, som hjælper kristne til at bede for muslimer under de 30 dages faste. Sigtet var at bede om, at muslimer kommer til tro på Jesus, samt at hjælpe kristne til en større forståelse for og kærlighed til muslimer verden rundt.

Kristne, der arbejdede i muslimske samfund, blev bedt om at fortælle om disse samfunds behov og formidle historier, der kunne inspirere bønnen. Der blev etableret et team, som stod for at koordinere distributionen til et stigende antal nationer, og som ligeledes stod for oversættelsen til mere end 40 sprog. Dermed opstod en verdensomspændende bedebevægelse, som var helt unik.


Artiklen fortsætter efter annoncen:I dag er kristne fra et stort antal organisationer, kirker og projekter involveret i at bidrage, oversætte og distribuere bedefolderen. I Danmark står Dansk Europamission, Norea Missionmission og Mission Afrika bag udgivelsen. Og mange hundrede tusinde mennesker beder med årligt. Gratis eksemplarer af bedefolderen kan bestilles hos Dansk Europamission, Mission Afrika og Norea Mediemission.