Bønnens klassiker over dem alle

Såvel det nu hedengangne Frimodts som det stadig stærkt overlevende Lohses Forlag har haft deres egne kristne klassiker-serier, og her udkommer endnu en bog fra det fine sortiment, nemlig Ole Hallesbys indføring i bønnen.

Man har bebrejdet ham, at han var pietist; i Danmark ville han være blevet rubriceret som værende på Indre Missions højrefløj. I hjemlandet vakte det i 1953 nærmest national furore, at han for åben mikrofon i statsradioen påpegede de uomvendtes risiko for at lande i Helvede.

Men lad os ikke gå i for små sko med bogen; her kan alle få høstudbytte – så tak for dén nyudgivelse, der puster noget af årenes støv bort. Hver tid, sin Hallesby, og endnu en gang demonstreres det, at gammelt ikke er gråt. Der var naturligvis også en tid før; ærgerligt nok nævnes der ikke kilder, men allerede i bogens indledning citerer Hallesby næsten ordret den engelske prædikant, Rowland Hill: ”Bønnen er den genfødte sjæls åndedrag, og der kan ikke være noget kristent liv uden den.”

Selvom det altså ikke kan skjules, at bogen har små 100 år på bagen, står den sig stadig godt i kraft af sin ydmyghed og ildhu for at formidle. Udgaven her er let revideret og ny-oversat, og oversætteren – Tanja Vilrik Bruun – har omsorgsfuldt sat sig for at sætte nogle få af de ældre ord ind i en moderne sammenhæng, fx ord som tuberkulose, lønkammer og telefon, der har en noget anden betydning i dag end på Hallesbys tid.

”Lær os at bede,” lyder disciplenes bøn. Men det er ikke blot en bøn; det er også en opfordring, som der er lagt stor alvor og kærlighed i fra forfatterens side. Den er at ligne med en kostelig diamant, hvis mangfoldighed af facetter rulles ud én for én: Skuffelse, når din bøn tilsyneladende ikke bliver hørt; din hjælpeløshed; bøn og vækkelse og bøn og faste; om misbrug af bøn, når din bagvedliggende tanke er dit eget lille selv; bønnens kraft og dens demonstration af Guds rigdom (modsat den kommunale fattigkasse). Og lad et liv i bøn være din stadige ambition.

Jeg er ret forvisset om, at oversætterens eget bønneprojekt i henseende til Hallesbys 1927-bog nok skal ske fyldest: ”at flere vil opleve sig mødt og forfrisket gennem mødet med denne gamle kilde af visdom og sandhed.” Der er en grund til, at klassikere er sat i verden: At de er der for os.

Ole Hallesby: Fra bønnens verden
170 sider. 200 kr. Lohse.