Ingen yoga på SommerOase

Men generalsekretæren afviser dog ikke helt yoga – som en missionsmulighed.

Generalsekretær Keld Dahlmann.

Dansk Oase vil ikke længere tilbyde CrossYoga på SommerOase. Det fremgår af en meddelelse fra lederskabet.

Udmeldingen kommer, efter at der har været debat i bl.a. Udfordringen og på facebook om det rimelige i, at der er indlagt to yoga-afdelinger på Børne&Unge Oases “Natur Tro”-lejr i 2023. Udfordringen bragte i uge 10 en kronik af Anne Manning Pedersen, der er født i Indien. Her i fortalte hun om det religiøse indhold i yoga.

Herefter fulgte i uge 11 et modindlæg af yoga-instruktør Rie Skårhøj, som tidligere har været med i Dansk Oases ledelse, og som har grundlagt CrossYoga, hvilket er blevet anbefalet i en video af den tidligere formand og generalsekretær Ruben Dalsgaard. I artiklen redegjorde Rie Skårhøj for, at yoga ikke var okkult efter hendes mening.

Endelig svarede Dansk Oases tidligere formand, sognepræst Stig Christensen, med en kronik, hvor i han tog kraftigt afstand fra yoga og fortalte om sine egne oplevelser med at dyrke yoga som yngre. Og om at blive udfriet ved en eksorcisme. Desuden har flere læserbrevs-skribenter udtalt sig for og imod i avisen. Og den fri debat er fortsat på facebook.

Fra forskellig side er der også sket henvendelser til Dansk Oases lederskab, og efter en drøftelse kom generalsekretær Keld Dahlmann før påske med udtalelsen, hvor han bl.a. skriver:

Kan kristne gå til yoga?

– At bekende Jesus som Herre er uforeneligt med at dyrke yoga som en hinduistisk praksis. I menighederne er der medlemmer, som i deres åndelige søgen gennem yoga åbnede sig for destruktive kræfter og i mødet med Jesus oplevede befrielse fra disse. Der er også medlemmer, der går til pilates og yoga i den lokale gymnastikforening og oplever det totalt areligiøst.  Allerede i den tidlige kirke var der spændinger mellem kristne om, hvorvidt man kunne bruge elementer fra sin ikke-kristne kultur i sit liv som kristen. Et godt eksempel fra Ny Testamente er konflikter om, hvad man med god samvittighed kan spise. (Se Rom 14 og 1. Kor 8.) For nogle troende mindede afgudsofferkød om deres hedenske fortid med de romerske afguder, og de holdt sig helt fra det. For andre var det blot kød, der kunne spises. Pauli vejledning til menighederne var, at lade den enkeltes samvittighed råde og tage hensyn til den svages samvittighed. At rumme samvittighedsfriheden var ikke altid let dengang, og det er det heller ikke i dag, skriver Keld Dahlmann og henviser til Luthers vejledning: “Om et kristent menneskes frihed”, hvor han sammenholder, at en kristen på en gang er bundet og fri.

Kan man bruge yoga i kristen mission?

– Kirken har gennem hele sin historie givet lokale ikke-kristne praksisser og traditioner en ny brug og betydning under Jesu Kristi herredømme netop for at kunne forkynde evangeliet relevant i forskellige kulturer og folkegrupper. Mange i vesten, der er optaget af kroppen og søger ro i sindet, vil ofte opsøge yoga, og det er intentionen med CrossYoga at møde denne længsel på et klart kristent grundlag, hvor Jesus Kristus, bibellæsninger og bøn er i centrum. Er der en risiko for, at det opfattes som en blåstempling af hinduistisk yoga? Det kan man ikke udelukke, og i mission vil man ofte stå i den slags dilemmaer. Vi har i menighederne personer som er kommet til tro på Jesus og blevet døbt ved at møde evangeliet gennem CrossYoga, pointerer Keld Dahlmann og henviser til det teologiske grundlag bag CrossYoga: https://www.crossyoga.org/dk/teologisk-fundament.

Er der plads til CrossYoga i DanskOase?

– Menigheder og præster i Oasebevægelsen er selvstændige og må i frihed under ansvar selv vurdere, om CrossYoga er relevant i deres kontekst. CrossYoga er en selvstændig organisation, og der er ikke noget partnerskab eller indgået aftaler i DanskOase, som forpligter os i at bruge CrossYoga eller lade være, skriver generalsekretæren, men tilføjer dog:


Artiklen fortsætter efter annoncen:– Når det kommer til vores fælles stævner, er det os med ledelsesansvaret, der skal varetage både enheden og friheden i vores bevægelse. Helt centralt står ønsket om at mennesker møder Jesus Kristus og fyldes af hans ånd. Der bliver i år ikke tilbud om CrossYoga på SommerOase, men naturligvis plads til bøn, bibel og bevægelse i Jesu navn. Må vi søge enhed i det væsentlige, frihed i det mindre væsenlige, kærlighed i alt! slutter Keld Dahlmann.