Over 35.000 påskeaviser kom ud til danske husstande

Endnu engang lykkedes det at få bragt påskens budskab ud til mange ikke-kirkelige danskere.

Påskens Udfordring blev i alt uddelt til over 35.000 husstande.

Udover de ca. 5.600 faste abonnenter, som fik påskeavisen, blev den delt ud af læsere til næsten 18.500 ekstra husstande, hvoraf mange modtagere naturligvis ikke normalt kommer i kirken. Desuden lagde Udfordringen påskeavisen ind i den lokalavis, vi udgiver i Christiansfeld, Lunderskov og Vamdrup-området.

Den blev omdelt til ca. 11.000 husstande og desuden trykt i 4.000 ekspl. til udlægning i supermarkeder m.m. Desuden bliver der altid trykt 2-300 ekstra. I alt når vi altså op på næsten 40.000 påskeaviser. I avisbranchen regner man med, at 2-4 personer læser hver avis i en husstand. Og hertil kommer de mange, som i påskeugen og i øvrigt har været inde på hjemmesiden for at læse nogle af artiklerne.

Så der er blevet ”sået” meget. I lignelsen om sædemanden fortæller Jesus, at der er forskel på, hvordan mennesker modtager ordet. ”Når et menneske hører ordet om Riget og ikke fatter det, kommer den Onde og røver det, der er sået i hans hjerte; det er det, som blev sået på vejen. Det, som blev sået på klippegrund, det er ham, der straks tager imod ordet med glæde, når han hører det; men han har ikke rod i sig, han holder kun ud en tid, og når der kommer trængsler eller forfølgelse på grund af ordet, falder han straks fra.

Det, som blev sået mellem tidsler, det er ham, der hører ordet, men denne verdens bekymring og rigdommens blændværk kvæler ordet, så det ikke bærer frugt.
Men det, som blev sået i den gode jord, det er ham, der hører ordet og fatter det og så bærer frugt og giver hundrede eller tres eller tredive fold.” Lad os bede om, at ordet får lov at slå rod og gro i modtagernes hjerter.