Sandheden om, hvad Udfordringen skrev om Hedegaard

Christian Hedegaard fra organisationen Evangelist har lagt en videooptagelse ud på Facebook til sin følgegruppe ”Guds bedste børn”. Heri beskylder han Udfordringen for at være en ”lorteavis” og ”fuld af løgn”.

Christian og Karen Hedegaard.

Anledningen til dette møgfald er ikke, at Udfordringen har skrevet en masse negativt om ham. Det må hans følgere naturligvis tro ud fra de voldsomme beskyldninger. Men de har forgæves søgt efter en sådan artikel.

Vi har nemlig kun skrevet to linjer om Evangelist i en nyhed i uge 17, der handlede om de otte trossamfund, som kirkeministeriet for nylig har anerkendt. I en opremsning af disse nævnte vi ganske kort:
“Foreningen Evangelist (hvis leder stadig er Christian Hedegaard, som flyttede til USA efter en dom for kvaksalveri i 2011).”

Disse to linjer får Christian Hedegaard til at komme med sit voldsomme angreb – ikke blot på Udfordringen, men på redaktøren personligt med navns nævnelse selvom det ikke er undertegnede, der har skrevet artiklen.
Det er meget ubehageligt med den slags urimelige og personlige angreb fra mennesker, som vi ikke har forsøgt at skade på nogen måde. Den slags rammer vores kristne avis Udfordringen, som vi bør stå sammen om. Og derfor bliver vi nødt til at skrive, hvad der er sandheden, selv om vi ikke ønsker den form for debat.

Hedegaard påstår, at han ikke er dømt for kvaksalveri. Ikke desto mindre blev han dømt efter kvaksalveriparagraffen både ved byretten og landsretten for “instigering”, dvs. at opfordre til kvaksalveri og måtte betale 40.000 kr. i bøde.
Udfordringen har heller ikke skrevet, at han er flygtet til USA, eller at han lever et rigt luksusliv, som han antyder.
Som man kan læse, har vi skrevet, at han er flyttet til USA, hvilket også er sandt. Hedegaard siger på videoen, at det skete et år før dommen.

Oplysningen om de otte nye godkendte trossamfund stod som en beskeden note på side 5.

I den korte tekst tager Udfordringen slet ikke stilling til, om det var rimeligt, at han blev dømt. Vi mener naturligvis, at kristne bør bede for de syge – men det skal selvfølgelig foregå på en ansvarlig måde mht. evt. medicin.

Hedegaard gør også et nummer ud af, at Udfordringen – i den korte tekst, som er citeret ovenfor – har skrevet, at han er leder af Evangelist. Formelt er det nu Rene Sørensen, der er formand. Det ændrer jo imidlertid ikke ved, at Hedegaard stadig er den dominerende frontfigur.

Det er trist, at Christian Hedegaard griber til at påstå, at Udfordringen har svinet ham til, hvilket ikke er sandt. Tværtimod har vi under den store hetz for over 10 år siden taget ham og de kristne i Evangelist i forsvar. Udfordringen har også givet hans organisation lov at annoncere til trods for de protester, det har afstedkommet fra læsere, der stadig ikke er trygge ved hovedpersonen i Evangelist.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Det må bekymre både hans følgere og os andre, at Hedegaard bruger et sådant sprogbrug og mistænkeliggør den fælles kristne og karismatiske avis Udfordringen – endda på et helt forkert grundlag.

Hvis Evangelist som godkendt kirkesamfund skal blive til gavn og ikke skade for de kristne og for Danmark, så bliver foreningen nødt til at tage et opgør med den form for manipulation.

 


Artiklen fortsætter efter annoncen: 

Dokumentation:
For god ordens skyld bringes her en delvis afskrift af den video, Christian Hedegaard har lagt ud på Facebook-gruppen ”Guds bedste børn”.

På en del af videoen taler Karen og Christian Hedegaard i munden på hinanden, men dette er, hvad man tydeligt kan høre:
Karen H.: ”Danmark har sådan en kristen avis, der hedder Udfordringen. Og chefredaktør Henri Nissen er jo en institution i kirkelivet i Danmark, og i den forløbne uge kunne de fortælle om nye trossamfund, der var blevet optaget under Kirkeministeriets liste. Trossamfundet for Det flyvende Spaghettismonster blev vist ikke optaget, men det blev Evangelist, stod der. Ja, og så stod der, at Evangelist ledes af den kvaksalveridømte Christian Hedegaard, som – jeg kan ikke huske, hvordan det stod, men det lød som om, han var stukket af til USA…
– Men jeg vil bare sige, at for at få den her godkendelse fra Kirkeministeriet, så er det vores bestyrelsesformand Rene Sørensen, som har kæmpet for dette, og det har været i korrespondance frem og tilbage over mange år, i hvert fald i to år, tror jeg det har stået på, hvor bl.a. Christian Hedegards rolle i Evangelist i Danmark er blevet defineret over for Kirkeministeriet. Og den er ikke defineret i forholdet til det, Udfordringen skriver. Udfordringen har sådan set bare fundet på det, de vil skrive, og det er ikke dokumenteret…
Christian H: Alle de danske aviser skriver det samme. Udfordringen er fuld af løgn. Jeg synes bare, nu er det 11 år siden, jeg rejste. Jeg synes, at nu må det være nok. Det er useriøs journalistik.
Jeg fik at vide, at jeg var stukket af fra Danmark til et liv i luksus. Men store biler, flyvemaskiner og sommerhus til en møggade i … Det er ikke noget fedt liv, vi lever… De har skrevet det nu 11 år efter. Det er virkelig bare lavt. Og det kommer de til at skrive igen og igen. Udfordringen, som kalder sig en kristen avis.
Udfordringen er en lorteavis. De har skrevet så meget møg. Jeg er ikke dømt for kvaksalveri, jeg er dømt for instigering (at opfordre til, red.) af kvaksalveri ved at prædike, at Jesus Kristus kan helbrede. Det her, det er løgn. Det er faktisk ikke engang lovligt. Løgnen er allerede gået i arv…
Karen: Det er som om hver gang Christians navn nævnes, skal der bare stå kvaksalveri.
Christian: – De (?) skriver også, at jeg var stukket af til USA, det er fuldstændig lodret løgn. Man skulle tro en kristen avis med Henri Nissen og Co… Nu er det 11 år siden. Er det ikke pinligt. Useriøst.. Der er heller ingen, der har spurgt os. – Nu har du skrevet dit lort i så mange år …
– Jeg ville ønske alle danske præster ville sige, at Jesus kan frelse og helbrede. Det er det, jeg er dømt for…
– Udfordringen har sådan set bare fundet på det, de skulle skrive.
Udfordringen er en lorteavis. De har skrevet så meget møg om brødre og søstre. Henri Nissen og co. De skriver bare.”

På videoen kommer Christian Hedegaard også med en tom trussel om at tale med en advokat om en retssag. Men som det fremgår af lederartiklen herover er der overhovedet ikke baggrund for dette, tværtimod.


Artiklen fortsætter efter annoncen: