BDM udsender stadig missionærer

I år er det 100 år siden, BDM startede spedalskhedsarbejde i Tanzania.

Biskop over Aalborg Stift, Thomas Reinholdt Rasmussen, prædikede fra Brødrekirkens prædikestol.

– Mission er bevægelse, fastslog biskop Thomas Reinholdt Rasmussen i sin prædiken under missionsfesten for Brødremenighedens Danske Mission i Christiansfeld søndag den 14. maj.

BDM sender stadig missionærer til Tanzania og støtter landets Brødrekirke i at sende en missionær til Burundi.

– Vi holder fast i at være et sendende missionsselskab og arbejder intenst på, at missionærkandidater har og får de kvalifikationer, de skal bruge i opgaverne, fastslog Jørgen Bøytler i sin formandsberetning på missionsselskabets generalforsamling. Generalsekretær Arngeir Langås kunne fortælle den glædelige nyhed, at en ny missionærfamilie er klar til at blive sendt til Tanzania 1. august. Det er Bettina og Morten Poulsen, som sammen med deres to børn skal bo i Mwanza, hvor de skal støtte Brødrekirken i regionen.

Spedalskhedsarbejdet

Samtidig har BDM også en såkaldt syd-syd-missionær, som sendes fra Tanzania til Burundi. Det er Mattias Kiligito, der skal støtte den unge Brødrekirke i Burundi ud fra sin lange erfaring som præst i Brødrekirken i Tanzania. I oktober er det 100 år siden Brødremenigheden engagerede sig i forebyggelse og behandling af spedalskhed ud fra Missionshospitalet i Sikonge syd for Tabora i Tanzania.

Generalsekretær Arngeir Langås (til venstre) og formand for Brødremenighedens Danske Mission, Jørgen Bøytler, under missionsfesten.

Mission er bevægelse

Inden generalforsamlingen prædikede biskop over Aalborg Stift Thomas Reinholdt Rasmussen i Brødrekirken om missionsarbejdets essens. ”Mission er bevægelse, hvor Gud bevæger sig mod os, og vi bevæger os mod hinanden. Gud kom til os og bringer os tilbage til Gud.”

Mange udsendte

BDM arbejder i Tanzania, DR Congo, Burundi, Albanien og på Vestbredden i Israel. ”Vi har netop afsluttet et sundhedsprojekt i Østcongo, hvor børnedødeligheden nu er faldet takket være oplysning om hygiejne og adgang til rent drikkevand,” fortalte generalsekretær Arngeir Langås. I Tanzania har BDM seks missionærer udsendt og i 2022 har BDM’s ungdomsafdeling haft 16 volontører udsendt til at arbejde med børn i Sikonge og Sumbawanga.