En mægtig og kærlig forbundsfælle

Af Kenneth Abildskov. Præst i Ringsted Frikirke

”Men også I skal vidne, for I har været med mig fra begyndelsen.” Sådan sagde Jesus til disciplene, da Han fortalte dem om Talsmandens snarlige komme.

Talsmanden, Vejlederen, Sandhedens Ånd – Helligånden! Ja, en mægtig og kærlig forbundsfælle er os givet til vores daglige vandring med Herren. En vandring, der ikke er ens for dig og mig, fordi vi som mennesker heller ikke er ens. Vi er en del af det samme legeme, Kristi legeme, men vi er jo ikke alle sammen en

”lillefinger” eller en ”storetå”. Lillefingeren og storetåen har ikke samme funktion, ligesom vi hver især ikke har samme funktion. Vi har hver vores vandring med de udfordringer og glæder, som vi møder på vores vej. Vi er dog på vej mod samme mål og med den samme vejleder ved vores side.

På vejen

Jesus er vejen, sandheden og livet, (Joh. 14:6), og det er på denne vej, vi alle vandrer mod et fælles mål. Hvis vi nu forestiller os, for at gøre det helt lavpraktisk, at vi alle er på vej mod byen Odense. Så rejser vi jo ikke allesammen fra Esbjerg. Jeg kommer fra Ringsted, en anden fra Århus, en tredje fra Tønder, og sådan kunne jeg blive ved.

På min vej fra Ringsted til Odense kommer jeg i berøring med forskellige mennesker, som den fra Århus ikke møder på sin vej. Nogle vil krydse rejseruter og endda følges en del af vejen, for så at komme i berøringer med nogle af de samme mennesker. Sådan er det også på livets vej. Gennem et helt liv kommer vi i berøring med et utal af mennesker.

Det er i disse møder med andre mennesker,
at vi er kaldet til at vidne om Jesus,
præcis som disciplene på Jesus tid var det før os.

Nogle kun for et splitsekund, mens andre vil følge os hele livet. Det er i disse møder med andre mennesker, at vi er kaldet til at vidne om Jesus, præcis som disciplene på Jesus tid var det før os. For nogen er det blevet en kæmpe byrde og et tung åg på deres skuldre, fordi der er blevet talt ind over dem, at alle Kristne er kaldet til at stå ude ved hvert gadehjørne eller måske endda gå fra dør til dør med sandhedens evangelium og det gode budskab.

Sådan er det også for nogen, deres tjeneste er netop på det gadehjørne, hvor mennesker hver dag kommer til tro på grund af dette møde. De er gode til at møde mennesker der på gadehjørnet, de brænder for det, og det virker, fordi Helligånden har ledt dem til det. Andre møder mennesker i deres eget boligkvarter, og fordi de ”lugter” af Jesus ved deres næstekærlighed og handlinger, kommer folk til tro gennem dette møde.

Helligåndens vejledning

Vi har hver vores vandring med de udfordringer og glæder, som vi møder på vores vej. Vi er dog på vej mod samme mål og med den samme vejleder ved vores side.

Vi lever i en tid, hvor det er blevet populært at blive krænket samt på mode at være efter hinanden. For os, som bruger noget af vores tid på Facebook, ser vi til tider, om ikke ligefrem ofte, mennesker, der sviner andre mennesker til, fordi de har lavet opslag i en gruppe. Opslaget kan være ganske uskyldigt, men på grund af forskellige årsager, er der nogen, der mener, at det er deres ret og pligt at svine dette opslag til i stedet for blot at scrolle videre i gruppen.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Det er disse udfordringer, vi som kristne står i, når vi kommer med det gode budskab. Vi skal vende den anden kind til og måske også nogle gange tælle til ti, og så ved Helligåndens vejledning komme til mennesker ligesom Jesus gjorde. Jesus kom med Kærlighed og ikke med dom.

På dommens dag skal alle dømmes, men det er Jesus, der er dommeren, ikke os som Kristne. Vi skal ved Helligåndens vejledning bedømme, men ikke dømme andre, hverken mennesker, der endnu ikke har taget imod Jesus, og ej heller andre Kristne. Når min Niece på seks år nogle gange blander sig i sager angående hendes storebror, siger min svigerinde til hende: ”Pas din egen butik.” En udtalelse, jeg finder ganske rammende til denne tid.

Så lad os ved Helligåndens vejledning komme med sandheden i kærlighed, og ellers passe vores egen butik. Amen.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Søndagens tekst: Joh. 15, 26 – 16, 1-4

Talsmanden vidner om Jesus

Når jeg sender Vejlederen til jer—sandhedens Ånd, der kommer fra Faderen—så vil han tale til mennesker om mig.

27 Men også I skal fortælle om mig, for I har været med mig fra begyndelsen.

1 Jeg siger det, før det sker, for at I ikke skal miste troen. 2 I vil blive smidt ud af synagogen, ja, det vil komme så vidt, at de, der slår jer ihjel, vil mene, at de dermed tjener Gud. 3 Og det vil de gøre, fordi de hverken kender min Far eller mig. 4 Men når forfølgelserne kommer, så husk på, hvad jeg nu har sagt til jer. Jeg har ikke sagt det før, for jeg har hele tiden været hos jer.


Artiklen fortsætter efter annoncen: