Hvad er kristenforfølgelse?

Forskerne har forskellige meninger om, hvad kristenforfølgelse er, og hvordan den måles.

Af Samuel Nymann Eriksen. Generalsekretær i Dansk Europamission.

Vælger man en bred definition på forfølgelse, vil man nå frem til, at flere kristne forfølges, end hvis man arbejder med en smal definition. Med sin sondring mellem brede og smalle definitioner forsøger denne artikel at give et hurtigt overblik over et kompliceret spørgsmål.

Charles Tieszens brede definition

Den amerikanske professor Charles Tieszen har udviklet følgende brede definition: Kristen forfølgelse er enhver uretfærdig handling af mild til intens fjendtlighed, der er rettet mod kristne, med forskellige grader af engagement i deres tro, som resulterer i forskellige grader af skade, hvilket ikke nødvendigvis forhindrer eller begrænser disse kristnes evne til at praktisere deres tro eller udbrede deres tro på passende vis, betragtet fra ofrets perspektiv, idet den primære drivkraft til forfølgelsen er religiøs, nemlig at ofrene identificeres som kristne. (Tieszen, 2008:79).

Den amerikanske professor Charles Tieszen fra Fuller Theological Seminary i Texas definerer kristenforfølgelse bredt som: Enhver uretfærdig handling af mild til intens fjendtlighed, der er rettet mod kristne.

Ud fra denne brede definition kan alle kristne opleve forfølgelse. Tieszen kalder i sin artikel, som ovenstående definition er hentet fra, eksempelvis latterliggørelse for forfølgelse. Ligeledes bruger Charles Tieszen ordet forfølgelse om fysisk vold og frihedsberøvelse.

Peter Lodbergs smallere definition

Dr. theol. og professor i systematisk teologi ved Aarhus Universitet Peter Lodberg har udviklet en definition der er smallere end Tieszens: Kristen forfølgelse er voldelige og retslige overgreb mod kristne, kristne grupper og menigheder pga. deres kristne overbevisning og praksis. Vold skal forstås som bl.a. fysisk overlast, manglende statslig beskyttelse, tyveri af jord og ejendom. Retslig skal forstås som forskelsbehandling i lovgivning i form af love om blasfemi og apostasi (Lodberg, 2020:8).

Dansk Europamission har spurgt, hvorfor milde former som desinformation og latterliggørelse ikke er inkluderet i denne definition. Peter Lodberg svarer: ”Jeg har bestræbt mig på at understrege alvoren for de offentlige myndigheder, både i lande, hvor forfølgelsen finder sted, men også lande, der som Danmark kæmper for trosfrihed i andre lande. Jeg er bekymret for, at hvis man gør definitionen for bred, kan næsten alt blive til religionsforfølgelse.

Peter Lodberg er dr.theol. og professor i systematisk teologi ved Aarhus Universitet. Han definerer forfølgelse af kristne som voldelige og retslige overgreb mod kristne, kristne grupper og menigheder pga. deres kristne overbevisning og praksis .

Og så mister vi fornemmelsen for, hvor alvorlig den er – og at det er myndighedernes ansvar at forhindre den. Jeg er klar over, at forfølgelse kan begynde uskyldigt i den offentlige debat. Det så vi også mod jøderne i 30’ernes Tyskland, men jeg mener, der er en hårfin balance mellem almindelig religionskritik og religionsforfølgelse. Derfor holder jeg fast i den lidt smallere begrundelse,” slutter professor Peter Lodberg.

Johan Candelins fase-model og smalle definition

Den finske præst Johan Candelin har udviklet en fasemodel, der ikke kun inddeler verbale og fysiske overgreb på kristne i tre faser, men også beskriver deres indbyrdes sammenhæng. Den første fase er desinformation, hvor fordomme og løgne om kristne eller andre minoriteter spredes i medier, sociale medier, i undervisningsmaterialer og gennem meningsdanneres udtalelser.

Denne desinformation skaber spændinger og intolerance mellem forskellige grupper i samfundet. Dermed skabes en kultur, der danner grundlag for diskriminationsfasen, hvor kristne eksempelvis har vanskeligere ved at kunne få egne kirkebygninger i modsætning til andre trossamfund. Apostasi-love er diskriminerende, da kristne gerne må konvertere til islam, men det er strafbart for muslimer at blive kristne.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Johan Candelin advarer om, at desinformation og diskrimination kan føre til regulær forfølgelse af kristne. Han var præst i den Lutherske Kirke i Finland i 16 år og er nu generalsekretær i Friends of the Martyred Church i Finland.

Det er også diskrimination, hvis minoriteter ikke får adgang til uddannelse og stillinger i den offentlige sektor på lige fod med befolkningsflertallet. Hvis diskriminationen ikke standses, vil den ifølge Candelin lede til forfølgelsesfasen – defineret som vold, terror, fængsel og tortur på grund af tro. Candelins definition af forfølgelse er dermed smal.

Hvorfor udviklede du denne model? ”Jeg udviklede modellen, så den kunne bruges som et redskab, bl.a. udenrigspolitisk, til at modarbejde, at desinformation udvikler sig til diskrimination og diskrimination udvikler sig til forfølgelse,” svarer Johan Candelin Dansk Europamission via mail fra Finland og uddyber:
”Modellen kan således anvendes til at styrke demokrati og menneskerettigheder. Hvis vi er opmærksomme på trinnene, der leder til forfølgelse, kan vi forsøge at forebygge den.”

Litteraturliste

Candelin, Johan (2000). The Message of the Cross And the cross of the Message i Evangelical Review of Theology, volume 24, number 1. Lodberg, Peter (2020). Hvornår er kristne forfulgt? i Tænketanken for forfulgte kristne: Danmarks ansvar for forfulgte kristne. Udgivet af Bibelselskabet. Tieszen, Charles (2008). Towards redefining persecution i International Journal of Religious Freedom Vol 1:1. Charles Tieszen er affiliate professor ved Fuller Theological Seminary i Texas Han har skrevet en række artikler om forfølgelse samt kristnes relationer til muslimer.


Artiklen fortsætter efter annoncen:”Jeg er klar over, at forfølgelse kan begynde uskyldigt i den offentlige debat.
Det så vi også mod jøderne i 30’ernes Tyskland, men jeg mener,
der er en hårfin balance mellem almindelig religionskritik og religionsforfølgelse.”

Tre forskeres definitioner af kristenforfølgelse

Den amerikanske professor Charles Tieszen definerer kristenforfølgelse bredt som: ”Enhver uretfærdig handling af mild til intens fjendtlighed, der er rettet mod kristne.” Den danske dr. theol. og professor i systematisk teologi Peter Lodberg har skrevet flere artikler om forfølgelse af kristne og religionsfrihed. Han definerer forfølgelse af kristne som voldelige og retslige overgreb mod kristne, kristne grupper og menigheder pga. deres kristne overbevisning og praksis.

Den finske præst Johan Candelin har en tre-faset model, hvor han advarer om, at det, der starter som desinformation og diskrimination kan føre til regulær forfølgelse af kristne. Han var præst i den Lutherske Kirke i Finland i 16 år, før han i 1996 og frem til 2006 var formand for den nyoprettede Religious Freedom Commission under World Evangelical Alliance.

Efterfølgende oprettede han initiativet First Step Forum, som forsøger at forebygge konflikter og kristenforfølgelse. Johan Candelin er desuden generalsekretær i Friends of the Martyred Church i Finland.