Indre Missions formand 50 år

Indre Missions formand siden 2011, cand.theol. Hans-Ole Bækgaard, der også kaldes ”Olsen”, fyldte 50 år den 8. maj.

Hans-Ole Bækgaard, der voksede op i Himmerland, var præst i Jerusalem for Den Danske Israelsmission i samarbejde med Danske Sømands- og Udlandskirker i perioden 2005-2009. Herefter blev han ledende sognepræst i Aarhus Bykirke fra 2011 til 2019, hvorefter han blev ”købt fri” til at være IM’s formand på fuld tid. I 2012 blev han gift med Trine, og ægteparret bor i Viby sammen med deres to børn.