’Kirken mellem tidsånd og troskab’

Efterskolelærer Sten Mortensen, Bramming, (til venstre) og fhv. missionær Arne Nørgaard, Herning, holder oplæg i Videbæk.

Kirkelig Samling om Bibel og Bekendelse holder tema-møde i Videbæk den 23. maj med oplæg og drøftelse om det at være ’Kirke i et krydsfelt mellem tidsånd og troskab’.

Mødet foregår hos sognepræst Jens Borg Spliid, Sønderupvej 8 i Videbæk fra kl. 17. Der vil være oplæg ved Sten F. Mortensen, efterskolelærer, Bramming og Arne Nørgaard, fhv. missionær, Herning. Kirkelig Samling er vært ved et stykke pizza eller to, og både præster og lægfolk er meget velkomne!

Tilmelding gerne et par dage i forvejen til: 51 36 24 65kslarsenorg@hotmail.com skriver arrangørerne.

Kirkelig Samling om Bibel og Bekendelse (Kirkens Ja og Nej) er en bevægelse inden for den evangelisk-lutherske kirke i Danmark. Formålet er at arbejde for en samling af alle, som vedkender sig Bibelen og de tre oldkirkelige bekendelser og den augsburgske bekendelse samt Luthers lille katekismus som rettesnor for kirkens liv og mission.