En korrekt trosbekendelse?

Svend Aage Nielsen,
cand. theol. fhv. sognepræst.
forfatter
Lars Murersvej 8
6990 Ulfborg

I den ritualbog, som jeg har forvaltet hele min præstegerning efter fra 1966-2008, er der en note om den nikæno-konstantinopolitanske trosbekendelse. Dens navn skyldes, at den blev påbegyndt i Nikæa i år 325 og fuldført i Konstantinopel i år 381. Den har alle bisper, provster og præster aflagt præsteløfte til. I noten står der, at den er oversat af dr. theol. Regin Ptrenter.

Men læser man oversættelsen viser det sig, at Prenter har oversat den udvidede nikænske Trosbekendelse, som fremkom efter reformationen i Concordia-bogen. Denne blev afvist i Danmark af kong Frederik II. Denne usandhed har både Regin Prenter og bispekredsen til og med i dag levet med. Den er med i Ritualbogen af 1992, Salmebogen af 2003 og på hjemmesiden www.folkekirken.dk

Da statsminister Mette Frederiksen i 2019 meldte ud, at alle skal holde dansk lov, sendte jeg nærværende brev til kirkeministeriet den 15. oktober 2019:

Kære kirkeminister
Efter statsministerens udmelding, at alle skal holde dansk lov, beder jeg om svar på spørgs-målene:
1. Hvor er lovgrundlaget for den sproglige udvidelse af Den nikænske Trosbekendelse?
(Med ordene ”og fra Sønnen”)
2. Kan det være sandt, at kalde en sprogligt udvidet tekst med samme navn, som den ikke udvidede tekst?
Med venlig hilsen Svend Aage Nielsen, cand. theol. fhv. sognepræst, forfatter, Lars Murersvej 8, 6990 Ulfborg.

NB: Ombudsmanden har belært mig om, at en klage skal forelægges den, der klages over, til udtalelse, før han kan behandle klagen. Jeg har i foråret sendt min klage over, at regeringen har brudt grundlovens paragraf 4, der siger, at folkekirken understøttes ”som sådan” af staten – ved at afskaffe Store Bededag. Men trods en rykker har kirkeministeriet ikke forholdt sig til denne klage.