Hvordan tro former et menneske

Her er et bidrag til forlagets serie ”Kristendommen ifølge…”.Det er personligt og spændende at læse om Lindsøs opvækst i et missionsk miljø. Man kan vælge at læse det med et smil; det er genkendeligt for nogle, men ikke for andre. Nogle vil måske hæve øjenbrynene, men det ender godt!

Når det er bedst og værst

Her er vægtige tanker om, hvad kristendom er, når det praktiseres og opleves som uden ægthed, men også hvordan det tager sig ud, når det er allerbedst med blik for nød og nødvendigheden af omsorg. Her er lidt at tænke over for kristne forældre, hvordan kristendommen kan tage sig ud fra barnets synsvinkel. Nøgleordet er forskellighed, for vi mennesker har forskellig tilgang til tro, tvivl, tankernes spændvidde, livet og døden.

Man kan trække på smilebåndet, når Lindsø kommenterer udtrykket ”hjem til Gud” som en glædesløs tilgang til livet med fokus på synden, dens fordærv og døden! Lindsø har mange værdifulde tanker, hvor Søren Kierkegaard først viste vej til et passioneret liv med lidenskab – også som kristen.

Folkeoplysning med Guds lys som klangbund

Oprøret mod barnetroen og dens sociale kontrol, som Lindsø oplevede det, blev med tiden modereret. Her var Grundtvigs tilgang afgørende for Lindsøs udvikling som udtrykt i salmen ”Menneske først og kristen så…” (HS 80,4+5). Grundtvig har inspireret Lindsø med tankerne om kobling mellem livs- og folkeoplysning til kristendommen, hvilket Lindsø uddyber i bogen.

Som voksen har netop det rituelle i kirkegangen været en lise for ham, ”et åndehul af langsommelighed og uforanderlighed, stilhed og genkendelighed.” og ”et sted for sindsro og sjæls dybde” og værdien i det rituelle, fx Velsignelsen.

Højskoler og kirkefløje

I de sidste kapitler reflekterer Lindsø med poetiske indslag over sårbarhed, ikke som en fejl, men at det lukker op for mere nyt. Og så den kærlighed, der overvinder alt! Lindsø kredser omkring de forskellige højskolers ståsted. Samtidig ser det ud til, at Lindsøs missionske opvækst har været en berigende ballast – på trods af alt!

Derfor er det problematisk med disse ord: ”… normsættende loge kristendom, som den praktiseres i Indre Mission, Luthersk Mission og andre fløje af det kirkelige højre” (s. 55). Som anmelder kunne jeg have undværet dem, da det kirkelige landskab har ændret sig enormt de sidste 50 år.

Erik Lindsø: Menneske først
108 sider. 130 kr.
Forlaget Eksistensen


Artiklen fortsætter efter annoncen: