Jeg giver mit alt..

Af Dorthe Sandvad, autoriseret coach

Gud griber ind i rette tid. Det er ikke lig med, at der ikke sker uforståelige ting, fx. at mennesker mister en, de har kær, at vi rammes af sygdom og meget andet på trods af bønner om, at Gud vil gribe ind.

Men jeg tror, at Gud har meget mere i vente for os. At hvis vi tør vente på, at han griber ind, er der mange områder, hvor han ønsker at møde os. Dette er ift. alt fra praktiske ting til større beslutninger og processer. Hvad mon der sker, hvis man stiller sig der, hvor man er afhængig af Guds indgriben? Hvis vi tør miste balancen en stund, stille os lidt på kanten, hvor vi er afhængige af ham?

Ofte hører jeg vidnesbyrd om mennesker, der på kanten i deres liv pludselig fik en stærk erfaring og møde med Gud. Måske oplevede de et bønnesvar, måske blev nogle økonomiske eller personlige udfordringer løst. I mit eget liv har det også vist sig sådan. Særligt i en periode mærkede jeg Guds konkrete indgriben. En periode for 11 år siden, hvor jeg grundet et biluheld var så uheldig at ryge ud af systemet og ikke modtage nogen støtte, indtil min sag var færdigbehandlet.

Dette tog flere måneder. I den periode oplevede vi flere gange, at der lå penge i postkassen, stod mad på verandaen, tøj i sække til vores piger og meget andet. Det er en tid, jeg tænker tilbage på med lige del ondt i maven og med taknemmelighed. Oplevede vi så dette pga. den omstændighed, vi stod i? Måske – eller måske stod vi og var så afhængige af Gud, at vi ikke havde andet valg end at bede, hvorefter Gud kunne gribe ind.

Mit åndelige mål for dette år er at stille mig og balancere på kanten, risikere noget uden at sikre mig på forhånd. Stille mig med hænderne foldet i bøn, for at give Gud mulighed for at gribe ind. Dette er et mål ud fra min længsel efter at kende Gud bedre. En dyb relation kræver, at man ”committer sig” og viser tillid til den anden.

For at dette kan ske, er man nødt til at investere i relationen, det kommer ikke af sig selv. Vi må investere alt, vi har at give, og turde stå der, hvor vi også er i fare for at blive såret. Tror ikke, det er anderledes med vores tro. En tro, der bygger på en personlig relation med Gud Som der står i salme 84 vers 11, at det er bedre med en dag i Guds forgård end 10.000 dage, som jeg selv har valgt.