Ny formand for Lands foreningen af Menighedsråd

Anton Pihl er ny formand for Landsforeningen af Menighedsråd. Foto: Henrik Petit.

På et konstituerende bestyrelsesmøde d. 4. juni har bestyrelsen for Landsforeningen af Menighedsråd valgt ny formand. Det er 43-årige Anton Pihl, der afløser Søren Abildgaard på posten.

I forbindelse med Landsforeningen af Menighedsråds årsmøde var der valg til bestyrelsen med efterfølgende konstituering, hvor Anton Pihl blev valgt til formand, det skriver landsforeningen på deres hjemmeside. Formandsskiftet kommer ifølge den nye formand ikke til at betyde et politisk sporskifte for Landsforeningens arbejde, for Anton Pihl, der har været medlem af bestyrelsen siden 2017, ønsker at fortsætte den politiske linje, som han selv har være med til at sætte.  Men med en ny formand følger naturligvis ændringer.

”Som formand kommer jeg til at kunne bidrage med noget andet. Det handler for eksempel om at møde medlemmerne på nye måder og være opmærksom på deres oplevelser af de meget forskellige vilkår, de arbejder under. Og så vil jeg skabe stærke relationer og netværk med andre vigtige aktører,” siger Anton Pihl.

Fokus på samtaler og relationer

Netop relationer til medlemmerne og til folkekirkens øvrige aktører bliver vigtige for Anton Pihl, der vægter samtale og samarbejde i måden at tackle udfordringer på. ”Når der er brug for konsensus i folkekirken, forudsætter det mange samtaler og tillidsfulde relationer. For at opnå noget, må vi gøre det sammen med andre gennem netværk og arbejdsfællesskaber,” siger Anton Pihl.

Han peger også på, at det er helt fundamentalt, at medlemmerne er med i et stærkt fællesskab gennem landsforeningen, ligesom der skal arbejdes sammen i folkekirken, for at flere får lyst til at stille op til menighedsrådene.

Skal afspejle bredden i folkekirken

På de interne linjer ønsker landsforeningen at afspejle folkekirkens bredde. Derfor vil Anton Pihl brede samtalen ud i bestyrelsen. ”Vi er ikke enige om alt i Landsforeningens bestyrelse, men vi ønsker gode debatter med hinanden,” slutter den nyvalgte formand.

Anton Pihl, 43 år

Valgt ind i Landsforeningen af Menighedsråds bestyrelse i 2017. Menighedsrådsmedlem på Vesterbro i København siden 2008. Først formand for Sct. Matthæus Kirke og senere næstformand for Folkekirken Vesterbro. Er uddannet bachelor i historie og samfundsfag og har specialiseret sig inden for projektledelse. Arbejder som museumsinspektør på Greve Museum og projektleder for videreudviklingen af Mosede Fort – Danmark 1914-18.