Don’t pray Hard – pray SMART

”SMART” er et akronym, som står for målrettet bøn, forklarer kronikøren.

Af Anne Manning-Pedersen. Kandidat i teologi, bibellærer og -rådgiver

Hvor ville det bare være fantastisk, hvis dine bønner blev hørt hver gang! Jesus sagde, at vi skal bede i hans navn, og at vi skal få, så vores glæde bliver fuldkommen. Det at bede SMART kan øge vores glæde ved at bede. Det kan også ændre vores bønsliv fra et religiøst ritual til en spændende livsstil – fordi vi lærer at ramme plet hver gang.

Bibelen taler om, at vi kan bede alene i Matt 6,6; to og to i Matt 18,19, og i grupper i ApG. 12,5. Jesus lærer os bønnen Fadervor i Matt 6 og Luk 11. Vi skal også bede uden at blive trætte, læser vi i 1. Thess 5,17. Men hvordan kan jeg følge disse tekster og få det, jeg beder om? Jeg har efterhånden lært, at det at bede SMART hjælper mig til at følge den model, Jesus lærte os, så jeg beder uden ophør, uanset om jeg er alene eller sammen med andre.

Metoden er så brugbar for mig, at jeg også tror, alle andre kan have glæde af den. Derfor lyder min opfordring: ‘Don’t pray hard, pray SMART’.

Specifik bøn

SMART er et akronym, så vi skal se på hvert enkelt bogstavs betydning. S står for ‘Specifik’ – Vær specifik, når du beder. Vi læser i Mark 10,46-51, at den blinde tigger Bartimæus hørte, at Jesus var på vej. Han begyndte så at råbe: ”Du Davids Søn, forbarm dig over mig!”Jesus kaldte på ham og spurgte, hvad han ville. Enhver kunne se, at Bartimæus var helt blind. Men for Jesus var bønnen ”forbarm dig over mig” alt for generel.

Den blinde havde to altoverskyggende behov, dels for penge og dels for at kunne se. Jesus ville have Bartimæus til at sige helt specifikt, hvad han ønskede. ”Hvad vil du have, at jeg skal gøre for dig?” spurgte han. Det gjorde han, fordi specifikke bønner får specifikke svar.Bartimæus bad så om at kunne se – og han blev bønhørt.

I Joh 5,5-6 gør Jesus det samme igen. Der lå en mand, som havde været lam i 38 år. Jesus spørger: ”Vil du være rask? ” Mon ikke manden har tænkt: ”Mobber du mig, Jesus? Kan du ikke se, at jeg er her ved dammen med det ene formål at blive rask?” Men Jesus mobbede ham ikke. Han ville have manden til at sige præcist, hvad han ønskede. Det gjorde den lamme mand så – og han blev helbredt!

Du er specifik i din bøn, når du siger ligeud, hvem eller hvad, du beder for. Fx: ”Herre, jeg beder for min veninde, (navn). Jeg har svært ved at tale fortroligt med hende, fordi hun ikke længere ønsker at tro på dig.”

SMART bøn handler om at kende Guds plan for vor specifikke bøn. Når vi beder efter den bibelske SMART-model, rammer vi plet med vores bøn.

Målrettet bøn

Det næste bogstav, M, står for Målrettet! Du må vide, hvad du beder for – og ikke bare bede ud fra egne interesser. I I. Tim 2,1-4 skriver Paulus, at vi skal bede for vore ledere. Indtil vers 3 ser det ud til, at grunden er, at vi skal kunne leve i fred. Men vers 4 giver os det store billede af Guds målsætning: At alle mennesker skal lære sandheden at kende.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Det er vigtigt at gå fra vores ønsker til Guds plan, som altid er større, bedre og mere vidtrækkende end vor egen.

SMART bøn handler om at kende Guds plan for vor specifikke bøn. Guds plan skal blive vores. Jeg ser på ønsket i mit eksempel: Beder jeg for min veninde for at få genskabt det nære forhold til hende – eller handler det om, at hendes forhold til Jesus bliver godt igen?

Åndsledet bøn

Bogstavet A står for Aand. Lad dig lede af Aanden! Hvordan bliver man ledt af Helligånden i sin bøn? Paulus siger i 1. Kor 14,15, at han både vil bede i ånden og med forstanden. Paulus ved, at vor forståelse er begrænset, og derfor vil vore ord slippe op. Men ved denne grænse må vi bede på Åndens sprog, altså med tungetale.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Kan man så bede i Ånden, selv om man ikke taler i tunger? Ja, det kan man. I Joh 16 siger Jesus, at Ånden vil vejlede os som vores vejleder og talsmand. Hvis vi lærer at lytte, kan vi blive vejledt af Helligånden i vores bøn. Det er SMART at blive vejledt af Aanden, når vi beder, for han går efter roden. Ellers vil vores bønner tit være som at luge, hvor vore behov er som ukrudt. Vi beder imod det og ”fjerner toppen”, men det vil jo bare vokse frem igen.

For eksempel har jeg ofte bedt om at kunne slippe den følelse af afvisning, som jeg oplevede i min barndom. Når jeg bad, fik jeg det bedre, men det holdt ikke særlig længe. De negative følelser kom ofte tilbage, så jeg måtte bede igen og igen. Men da jeg lærte at bede SMART, gav jeg Helligånden Iov til at vise mig roden til denne følelse af afvisning.

Han viste mig, at jeg er elsket og accepteret ubetinget af min himmelske far. Da jeg fik denne sandhed ind i hjertet, holdt jeg op med at bede Gud fjerne de negative følelser af afvisning, når de dukkede op. I stedet mindede Helligånden mig om, at jeg skulle takke Gud for, at jeg er elsket og accepteret af Gud uden forbehold.

Derfor begyndte jeg at bede på en ny måde, når jeg følte mig afvist. Og med tiden blev jeg sat fri fra denne negative følelse, som jeg før havde lidt under. Det at bede i tunger kan også hjælpe os til at bede efter vor fars gode og fuldkomne vilje, for Helligånden kender hans hjerte, se Rom 8,26-27. I mit eksempel var det Ånden, som viste mig roden til min venindes frafald. Derfor valgte jeg at bede om, at hun måtte vende om til Jesus igen, i stedet for at fokusere på hendes venskab med mig. Det var ikke let, men Ånden hjalp mig med at vælge rigtigt.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Retfærdig bøn

Bogstavet R står for Retfærdig. Vær retfærdig, når du beder! Retfærdighed skal ikke forstås som det at være perfekt og syndfri. Derimod betyder det, at vi står rene i Guds øjne. Kun Jesus er perfekt efter Guds standard. Men når vi tror på ham, ser Gud os gennem Jesus, og så fremstår vi både rene og retfærdige for Gud.
Når vi beder som retfærdige, kommer vi til Gud i Jesu navn og gennem ham, for ingen kan gøre sig selv retfærdig.

Men det ændrer ikke ved, at vi også skal leve efter Guds vilje, for tro uden gerninger er død. Hver dag skal vi altså vælge, at vi ikke vil gøre det til en vane at synde. Og når vi har syndet, skal vi bekende det, angre og igen vælge at adlyde Guds ord. I Es 59,2 siger Gud, at vore synder skiller os fra ham, og at han derfor ikke vil bønhøre os. Det handler ikke om tilfældige synder, men om de vane-synder, som vi vælger at leve med. Det er spild af tid at bede, hvis vi vandrer i synd, for så når vore bønner ikke frem til Gud.

At bede retfærdigt er at spørge sig selv: Beder jeg efter Guds vilje? 1. Joh 5,14 lærer os, at Gud svarer os, når vi beder, hvis det er i overensstemmelse med hans vilje. For at være sikker på, om noget er Guds vilje, må du finde en bibeltekst, som bekræfter det. I mit eksempel fandt jeg en tekst i Joh 16, hvor Jesus siger, at Helligånden vil overbevise verden om synd, retfærdighed og dom.

Jeg begyndte at bede om, at min veninde måtte blive overbevist om sin synd og vantro – og i stedet vende om til den retfærdighed, som vi finder hos Jesus. Jeg bad om, at Ånden ville vise hende, at hvis hun ikke vendte om til Jesus, ville hun en dag skulle stå foran hans domstol.

Tidløs bøn

Det sidste bogstav i SMART er T, som står for Tidløs! Det tidløse aspekt indebærer, at du ikke begrænser Gud med din egen tidsfrist, men derimod stoler på, at han griber ind til sin tid. Mark 11,24 er en meget interessant bibeltekst, hvor vi finder ikke mindre end tre tidsangivelser i en og samme sætning. Jesus sagde: ”Alt, hvad I beder og bønfalder om – tro, at I har fået det, så skal I få det!

Dette viser os for det første, at Gud ikke befinder sig i tiden på samme måde som os. For det andet viser det os, at selv om vi beder i nutiden her i den synlige verden, så tror vi, at der sker noget i den usynlige verden. Vores tro er baseret på det, Gud har gjort i fortiden – og vi har tillid til, at det, vi beder om i tro også vil blive manifesteret i den synlige verden, vi lever i. Og vi venter i troen på denne manifestation.

For det tredje betyder tidløs bøn, at vi ikke giver op. Den udholdende enke i Luk 18 gav ikke op, før hun fik det, hun havde bedt om.
Og i mit tilfælde gik der mindre end tre måneder, før min veninde havde fundet tilbage til livet med Jesus. Og som en ekstra bonus blev også mit fortrolige venskab med hende genskabt! SMART bøn er utrolig spændende. For det virker! Hver gang endda!