Daglig leder Ruben Falk bliver generalsekretær i KIT

Betegnelsen generalsekretær viser de mange internationale forbindelser, hvilken funktion Ruben Falk har i Kirkernes Integrations Tjeneste.

Efter to år i Kirkernes Integrations Tjeneste er Ruben Holmgreen Falk stoppet som daglig leder for at tiltræde en nyoprettet stilling som generalsekretær i KIT.

Det blev vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 29. august. Stillingsændringen er en følge af den udvikling, som KIT har oplevet over de senere år, hvor organisationen bl.a. har varetaget stadig flere interesser på vegne af migrantkirker og nydanskere.

Mange internationale relationer

”Særligt i forbindelse med KITs samarbejdsrelationer vil Ruben fremover fremstå som den leder af arbejdet, han i virkeligheden allerede er. Betegnelsen ’daglig leder’ var ikke retvisende for den opgave og de relationer, som Ruben hidtil har varetaget. Da KIT i stor stil relaterer til og arbejder med mennesker med en anden etnisk baggrund end dansk, vil betegnelsen generalsekretær bedre signalere bestyrelsens tillid til ham og det ansvar, han har i KIT,” siger Brian Kjøller, bestyrelsesformand i Kirkernes Integrations Tjeneste.

Det er især i KITs hyppige møder med de internationale aktører og samfund, at titlen ofte har betydning. Her signalerer ’generalsekretær’ i højere grad interessevaretagelse end den mere administrative ’daglig leder’.

Vækst gennem de seneste to år

Rolleskiftet sker som led i en større revision af organisationens vedtægter, hvor fokus har været på, hvordan KIT kan organisere sig, så man i højere grad matcher den aktuelle virkelighed og er gearet til fortsat vækst. KIT har oplevet stor vækst, siden Ruben Holmgreen Falk overtog ledelsen i august 2021, både i baglandet og økonomisk, og organisationen står i dag stærkere end for blot få år siden. Men behovene har kaldt på en revision og skærpelse af KITs organisering, formål og fokusområder.

”KIT har de sidste to år oplevet, at efterspørgslen på praktisk hjælp til socialt udsatte nydanskere er eksploderet. Derudover er der en efterspørgsel på faglige kompetencer i KITs mødesteder, og som daglig leder oplever jeg også et større behov for at arbejde med interessevaretagelse og at tale nydanskeres sag i det offentlige rum. På KITs sekretariat er vi nødt til at strukturere os sådan, at vi kan møde de behov, der efterspørges hjælp til,” forklarer KITs (nye) generalsekretær, Ruben Holmgreen Falk.

Lidt om KIT

Kirkernes Integrations Tjeneste (KIT) eksisterer for at understøtte det frikirkelige integrationsarbejde, bl.a. ved at udvikle, rådgive og motivere mødesteder i Danmark til at mobilisere sociale og diakonale aktiviteter, der fremmer integrationen af nydanskere. KIT skaffer også midler til lokale integrationsindsatser, rådgiver både danske kirker og migrantmenigheder og er et talerør for nydanskere og det kirkelige integrationsarbejde over for myndigheder og politikere. Læs mere om KITs arbejde på: www.kit-danmark.dk