Kend din plads!

Af Diakon Jørgen Markussen Brødremenigheden i Christiansfeld

Formodentlig har Jesus fået en af de bedre pladser hos farisæeren, som havde indbudt ham. Dengang som nu var der en etikette at tage hensyn til.

Hos mennesker som hos dyr er der en rangorden. Ved forsøg på at gøre alle lige er det altid endt med, at nogle var mere lige end andre. Mon ikke også de fleste af os har det bedst, når vi er på rette plads eller ”på rette hylde”? Så kan vi bedst føle os trygge. Jesus var åbenbart kommet i god tid og var blevet anvist sin plads. Han lagde så mærke til, hvordan de andre gæster udvalgte sig de bedste pladser, når de indfandt sig.

Er det nu så vigtigt med den placering? Lad os se på et par nutidige eksempler: I kirken er vi alle lige, men alligevel har vi forskellige funktioner til forskellige lejligheder, og det bestemmer i hvert fald for nogle, hvor pladsen er. Mange kirkegængere er tilbøjelige til at sætte sig nederst. Mon det har noget med dagens tekst at gøre?

Ved specielle arrangementer (fx hvis dronningen er til stede!) kan der være reserverede pladser, og det skal så respekteres. Ved en stor tværkirkelig konference i Tanzania var der foran i salen reserveret pladser til kirkeledere. En afskediget præst var uden indbydelse kommet med og satte sig dér. Til stor skam for ham selv blev han bedt om at overlade pladsen til en anden.

Han kendte ikke ”sin plads”, men kendte Jesus

Manden, der led af vand i kroppen, var formodentlig ikke indbudt, men han havde hørt om Jesus og troede på, at Jesus kunne helbrede ham. Han slap ind og fandt op til en af de øverste pladser, hvor Jesus sad. Det vigtigste for ham var at komme helt nær til Jesus.

Jesus kendte mandens behov

Jesus vidste, hvad manden kom for. Han kender også vore behov, før vi beder ham. Jesus spørger så farisæerne og de skriftlærde, der som sædvanlig holdt godt øje med ham: »Har man lov til at helbrede på sabbatten eller ej?« Ingen turde svare. Jesus lægger hånden på manden, helbreder ham og lader ham gå.

Han stiller så et nyt spørgsmål: »Hvis et af jeres børn eller en ko faldt i en brønd på en sabbat, ville I så ikke med det samme trække det op?«  Tavshed igen. Den taler for sig selv. De holdt selvfølgelig af deres børn og køer, så de var parate til at redde dem, hvis de faldt i en brønd på en sabbat. Kærlighed til børn og kvæg eller anden ejendom var større end stoltheden over at holde loven.

Jesus gik forud for at berede en plads i sin Faders hus for dem, som tilhører ham. Og så er de fornemme pladser i denne verden betydningsløse.

At ophøje sig selv blev en ydmygelse

Jesus havde bemærket gæsternes iver efter at få de fornemste pladser. Farisæerne og de skriftlærde var sikkert stolte over, hvor gode de var til at overholde loven ned til mindste detalje. Vi hører også om, at de foragtede ”de andre”, som det ikke lykkedes så godt for. At de ikke svarede på spørgsmålene fra Jesus viser, at den piedestal, som de havde anbragt sig selv på i deres lov-overholdelses-hovmod, vaklede under dem. Den lille historie om de bedste pladser afslørede dem både i det synlige ved gæstebuddet og i det usynlige i deres tanker. Mon det afslører noget hos os?


Artiklen fortsætter efter annoncen:Kend din plads

Jesus er usynligt iblandt os, men alligevel er han os nærmere end nogen anden. Han gik forud for at berede en plads i sin Faders Hus for enhver, som tror på ham. Tror du på Jesus, bliver de fornemme pladser her i denne verden betydningsløse. Ingen plads er bedre end den plads, Jesus har netop til dig, både her i tiden og siden i evigheden. Tak, Jesus!

Søndagens tekst: Luk. 14, 1-11

Konfrontationen fortsætter efter en helbredelse

1 På en sabbat var Jesus indbudt til at spise hos en af de ledende farisæere, og alle hans modstandere holdt skarpt øje med ham.


Artiklen fortsætter efter annoncen:2 En mand, som led af vand i kroppen, kom hen til Jesus for at blive helbredt.

3 Jesus vendte sig derfor til farisæerne og de skriftlærde og spurgte: „Har man lov til at helbrede på sabbatten eller ej?”

4 Ingen turde svare. Så lagde Jesus hånden på den syge mand, helbredte ham og lod ham gå.

5 Derefter sagde han: „Hvis et af jeres børn eller en ko faldt i en brønd på en sabbat, ville I så ikke med det samme trække det op?” 6Stadig intet svar.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Ydmyghed og gæstfrihed

7 Jesus lagde mærke til, hvordan gæsterne udvalgte sig de bedste pladser ved bordet.

8 „Hvis du er indbudt til en fest, skal du ikke prøve at få den bedste plads,” sagde han. „For hvis der er indbudt nogen, som er fornemmere end dig, 9 vil værten sige: ‚Vær venlig at give plads for den gæst her.’ Så må du rejse dig og tage den plads, der er ledig ved den nederste ende af bordet, og det ville være flovt.

10 Nej, når du bliver indbudt, må du hellere sætte dig nederst ved bordet. Så kommer værten måske og siger: ‚Kom her, kære ven, og sæt dig op på en mere fornem plads.’ De øvrige gæster vil da se, hvordan du bliver æret.

11 For alle, der ophøjer sig selv, skal ydmyges, og alle, der ydmyger sig selv, skal ophøjes.”

Teksten er fra Bibelen på Hverdagsdansk