Nekrolog: Tidligere missionær og adventistpræst Ole Kendel

En af Adventistkirkens tro klipper, Ole Kendel, er sovet stille ind efter længere tids sygdom.

Ole Kendel og hans hustru Birthe arbejdede seks år på Masanga hospital i Sierra Leone som fysioterapeuter, før Ole valgte at læse teologi og i 1982 blev prædikant i Adventistkirken i Danmark. Allerede i 1984 blev han valgt til ungdomsleder i Vestnordisk Union og senere i den Transeuropæiske Division i England.

Ole sluttede sin internationale karriere som unionsformand for kirken i Pakistan. Efterfølgende var Ole menigheds-præst og Unionsformand i Danmark, før han gik på pension i 2015. Ole var et utrolig hjerteligt menneske, der altid skabte den gode stemning og havde en humoristisk og skæv vinkel på mange ting. Ole investerede i unge mennesker og brændte for at se dem blive engageret i Adventistkirken.

Adventistkirkens nuværende formand Thomas Müller siger i en udtalelse: ”Ole Kendel har været en fantastisk mentor for mig og har som ung præst trukket mig ind i forskellige ledelsessituationer og givet mig ansvar, han ikke behøvede, men så det som en investering i den næste generation”. Ole vil blive husket for sin hjertelige latter og omsorg for mennesker omkring sig. Vore tanker går til hans kone Birthe, døtrene Anette og Fay, børnebørnene og den øvrige familie.