100 års jubilæum for høj-skole med liv, tro og nåde

Luthersk Missions Højskole (LMH) fylder 100 år, og det fejres på flere måder – også med denne bog, skrevet af forstandere, ansatte og elever gennem tiden.

LMH er både højskole og bibelskole med en klar kristen profil, der ønsker at begejstre eleverne for Bibelen. Lykkes det så? Ja, når man læser udsagn fra fem i hver af de tre grupper, så er det imponerende, at man i alle 100 år har kunnet holde den røde tråd i ”evangeliet om nåden i Kristus”.

Trosbaseret undervisning i bedste stil

Det er en bog med guldkorn, som rækker langt videre end blot til højskolens nærmeste. Den fortjener at blive læst af alle, som udøver kristen undervisning. Det er opløftende og berigende at læse om elevernes skudsmål for skolen, den trosbaserede læring, det meningsfyldte fællesskab med liv, glæde, udfordringer og dybe samtaler med forstandere og ansatte, som har været villige til at lytte og hjælpe. Og hvordan det har båret videre i elevernes personlige liv, tro og tjeneste sidenhen. Samtidig får man indblik i lærernes tilgang til skolen og deres virke – også på det personlige plan.

Bibelen og troen i højsædet

Helt fra starten har fokus været en trofast læsning af Bibelen, og det starter med ord fra Frits Larsen som den første forstander 1923-1962 i kapitlet ”Jeg er vejen og sandheden og livet.”. Det træder også tydeligt frem i de følgende forstanderes beretninger, som netop har haft blik for at holde fast i at oplære selvstændige bibellæsere, som ”derfor er bedst rustede til at stå distancen under åndeligt pres, hvad enten det er forfølgelse eller forførelse” (s. 35 Henrik Nymann Eriksen 2003-2022).

Kristoffer Hummelmose Enevoldsen, forstander siden 2022, italesætter at Gud er klar, og at Skriften er klar samt giver gode råd om at gøre plads til overvejelsen, læse meget i Bibelen, have tillid til Ånden og ”lad evangeliets lys være din lygte og GPS, når du går på opdagelse i Guds ord.” (s. 47).

Flere forfattere, red. Mikkel Vigilius: Nådeår – LMH Fra 15 Vinkler – 1923-2023. 158 sider – 100 kr.
LMBE-Forlag lmh.dk/lmbe. Sælges via lohse.dk