Tilgivelse efter MeToo

Timothy Keller sætter tingene på plads.

Tilgivelse er fantastisk og frisættende, men tilgivelse kan også være helt utrolig svært og smertefuldt. Dette modsætningspar har Timothy Keller skrevet en fin bog om. Titlen hedder meget præcist ’Tilgivelse’, og det er lige præcis det begreb, som forfatteren særdeles grundigt udfolder, undersøger og beskriver.

Lignelsen om den gældbundne tjener er grundfortællingen for bogen. Denne historie danner rammen om nogle af bogens allervigtigste pointer. Helt centralt er det, at vi kun kan tilgive, fordi vi selv er blevet tilgivet. Vi har fået meget tilgivet, og derfor skal vi også selv tilgive. Al praktisk snak om tilgivelse starter med en erkendelse af, at vi selv er blevet tilgivet af den korsfæstede Kristus.

Dernæst går Tim Keller i gang med at forklare om tilgivelse fra alle tænkelige perspektiver.

Historie og praktik

Der er naturligvis en del gennemgang af bibeltekster og troslære, men der er også en gennemgang af tilgivelsens historie. Derudover er der en hel del praktik. Helt enkle cases fra virkeligheden om, hvor svær tilgivelse kan være, og hvor nødvendig den er. Der er forfærdelige eksempler, og forfatteren er knivskarp til at adressere henholdsvis krænker og offer. Bogen afsluttes med et længere afsnit, der minder om en slags ’How-to’ – tutorial i praktisk tilgivelse.

Klog formidler med bred horisont

Der er rigtig meget godt at sige om denne bog. Først og fremmest er det bare dejligt at læse en så dygtig og klog formidler, der har en bred horisont og masser af helt almindelig sund fornuft. Der er både idéhistorie, teologi og samfundsdebat i en læsevenlig form. Det er også et af de første seriøse indlæg fra kristen side ind i hele MeToo og cancel culture debatten. Gennemgangen er dejlig afbalanceret, og læseren bliver klogere.

Samtidig hiver han også et par aspekter frem, som vi kan tage ved lære af. For det er meget vigtigt at tilgivelse ikke skal tjene magthaverne eller beskytte krænkerne. Han er klar i mælet om, at kirken har fejlet, når krænkelser er blevet forsøgt skjult i tilgivelsens navn. Bogen slutter med et langt og meget praktisk appendiks. Her er praktiske tjeklister og meget at arbejde med, alt efter om man er offer, krænker, kirkeleder eller sjælesørger. Efterskriftet kan fungere som en slags opslagsværk for menigheder.

Timothy Keller er fra Pennsylvania, USA og uddannet ved Bucknell University, Gordon-Conwell Theological Seminary og Westminster Theological Seminary.

Vigtig læsning – særlig for menighedsledere

’Tilgivelse’ er en glimrende bog. Det er en bog, der vil meget. Den spænder vidt, men takket være Timothy Kellers gode formidlingsevne og skarpe vid, når han også i mål med det meste. Det er en slags lærebog eller grundbog i tilgivelse. Den er velfunderet, seriøs og grundig. Det er ikke hyggelig ferielæsning, men vigtig læsning og nærmest pligtlæsning for menighedsledere. Bogen har stof til eftertanke og inspiration for alle, dog bliver der gennemgået en del teologisk stof, så det er mere teologi end terapi og klart mere undervisning end underholdning.

Forfatterens helt store hensigt med bogen er, at vi må forstå, hvor fantastisk og frisættende Guds tilgivelse er. Det mål når han, og han fik mig til at glæde mig over min egen tilgivelse igen!


Artiklen fortsætter efter annoncen:Timothy Keller: TILGIVELSE – Skal jeg tilgive – og hvordan gør jeg? 299,95 kr. 380 sider.
Credo, Forlagsgruppen Lohse