Et værk mættet med præste- og kirkeliv

Her er et værk mættet med præste- og kirkeliv! Lige fra fødebyen Hirtshals til studier i Århus og præst i storbyerne, Århus og København.

Baatz Kristensen har meget tidligt vidst, at han ville være præst – lige fra han var dreng og deltog i gudstjenester fra 13-års alderen. Han skriver om glæden ved kristne ungdomsaktiviteter, øvelser i at holde gudstjeneste i familiens kælderværelse, og hvordan det førte til en sprudlende præstegerning, meget mere end et job.

Et aktivt liv, der har rakt langt udover selve jobbet som præst fx fodbold – endda som speaker – og talrige opgaver, også i netværk uden for kirken. Mange har inspireret Baatz bl.a. den svenske biskop Bo Giertz og flere andre – bogens navneregister opremser dem såvel som en litteraturliste.

Præst i storbyen

Flemming Baatz Kristensen gik på pension ultimo september efter et langt og aktivt liv som præst og forfatter.

Baatz har sigtet efter at være præst i storbyen ud fra Bibelens beskrivelser, at livet begyndte i en have, men ender i storbyen. Allerede i det første sogn, Vigerslev Kirke i København, beskriver han en nybagt præsts udfordringer, og hvordan det handler om at stå fast på fx dåbspraksis med den nødvendige samtale om oplæring af et barn til den kristne tro.

Baatz skriver om vigtigheden af at række ud til andre end kirkens faste kirkegængere, men uden at negligere dem. Også om en glemt bisættelse, som endte godt, men forsinket! Efter syv år kom Baatz til Sct. Pauls Kirke i det centrale Århus, hvor han virkede indtil sin pensionering som 70-årig. Mens bogens første del er biografisk, er anden del om, hvad præstelivet går ud på ud fra en lang række vinkler og temaer.

Her er et kildevæld af kloge ord om fx, hvad en præst er, hans åndelige liv, de mulige fristelser og dyder! Vigtige temaer er forkyndelse, ledelse, liturgi, undervisning, vision, sjælesorg og samspil med mennesker og menigheden.

De kirkelige handlinger

Et længere afsnit gennemgår de kirkelige handlinger med forslag og funderen. Her er vægt på syndsbekendelse og skriftemål; et afsnit giver en meget nuanceret praktisk og teologisk redegørelse om det at vie fraskilte. Her er tale om klassisk kristendom, men tilpasset de involverede parter og åbner op for en teologisk ”mellemvej” efter en dyberegående samtale.

Bogen kan læses som orientering om, hvordan præst og kirkelivet hænger sammen i deres helhed. Det kan også læses som en slags manual i at være præst og kirke. Sproget er let tilgængeligt, alle kan få glæde af at læse denne glimrende bog baseret på 41 års erfaringer. Der er også forslag til, hvordan det kunne være anderledes, og hvordan nye og gamle ritualer forholder sig til hinanden. Alt i alt en bog til kæmpe inspiration for alle involverede i kirken.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Præst og kirke også i fremtiden

Sidst i bogen er afsnittene ”Præsten og folkekirken” og ”Præsten, tiden og evigheden”. De byder på stof til seriøs eftertanke. Her deler Baatz sin bekymring for folkekirken, nødvendigheden af at følge Bibelen snarere end tidsånd og statsmagt og undgå at være ”i tydelig modstrid med Bibelen og kirkens bekendelse”. Det kan kræve kamp for kirkens frihed, for det koster at være tro over for Bibelen.

Baatz fremhæver det gode i åndelig frihed ud fra Grundtvigs rummelighed og frihedsordninger, men samtidig at ”dyrke den menneskelige forsonethed i mangfoldigheden.” Baatz skriver nuanceret og afbalanceret med vægtige synspunkter, som er værd at tage til sig.

Flemming Baatz Kristensen: Tunger af ild – og dog prædiken mild. Erfaringer fra 41 års præsteliv. 416 sider. 300 kr. Lohse


Artiklen fortsætter efter annoncen: