Sundhed er det moderne mantra

Af Ulrik Juul Jensen. Cand.theol.

Sundhed er blevet et mantra i dag, som vi påberåber os nærmest som et krav og en rettighed. Mens vi kan gøre meget for vores egen sundhed, bl.a. gennem sund kost og bevægelse, så kan vi kun forebygge og ikke undgå, at sygdom og død på et tidspunkt vil ramme os.

Heldigvis har vi mange dygtige læger og på mange måder et velfungerende sundhedssystem i Danmark. Vi bør være taknemmelige for, at vi bor i et samfund, hvor vores sundhedsvæsen kan hjælpe så mange. Det er blot ikke altid, at selv dygtige læger kan hjælpe os. Jesu helbredelse af den lamme i Kapernaum er et vidnesbyrd om, at Gud er optaget af det syge menneske – særligt det menneske, som alle andre har opgivet. Gennem forbøn og håndspålæggelse i Jesu navn ser vi også i dag, at Jesus helbreder mennesker for mange slags sygdomme og lidelser.

Døden bliver benægtet

Vi moderne mennesker har travlt med at bilde os selv ind, at vi kan eller har ret til at være sunde hele livet – og døden bliver benægtet. Den faldgrube kan kristne også falde i, hvor vi kræver af Gud. Fremfor at kræve, kan det være befriende at erkende vores egen begrænsning og afmagt. Begrænsningen kan hjælpe os med at indse, at vi ikke kan alt. Vi må vælge, hvad vi bygger på i livet. For nogle bliver sygdom og lidelse en åbning for, at de retter blikket mod Gud og søger ham.

Så længe vi befinder os tørskoede på skibets dæk, er vi ikke optaget af redningsbåden. Det er, når et menneske er ved at drukne, at det råber efter hjælp og søger den hånd, der bliver rakt ud fra redningsbåden.

Lidelse er Guds megafon

Forfatteren C.S. Lewis sagde engang: ”Lidelse er Guds megafon til at råbe en døv verden op.” Som filmen Shadowlands viser, erfarede C.S. Lewis selv svær modgang og tvivl på Gud. Det var tunge tanker og tvivlen, der ramte ham, da han mistede hustruen, Joy. I svære stunder og mørke timer leder vi efter håb, som vi kan klynge os til.

Det er nok dette, C.S. Lewis sigter til, når han siger, at det netop er dér i de mørke timer, at vi råber ud efter Gud, og han kan få os i tale. At Gud tillader det onde, sygdom og død, er vanskeligt at forlige sig med. Her prøves troen som gennem ild. Gud ser det menneske, der rækker ud efter ham og søger hjælp. I erfaringen af vores afmagt overfor Gud, kan det ske, at han viser sig på en ny måde og lader sin nådes lys skinne gennem sprækkerne i vores liv.

Helbredelser er tegn på Guds kærlighed til os

Det er ofte i svære stunder, at vi begynder at søge Gud. I erfaringen af vores afmagt overfor Gud, kan det ske, at han viser sig på en ny måde og lader sin nådes lys skinne gennem sprækkerne i vores liv.

Jesu helbredelser fortæller os, at evangeliet indeholder både en åndelig og fysisk side. Til tider kan vi glemme dette – særligt i en vestlig kultur, hvor troen bliver gjort til en privat sag. Evangeliet sprænger vores forståelse og rummer en omsorg både for vores fysiske og åndelige menneske. Med Jesu komme og evangeliet om ham viser Gud sin grænseløse kærlighed til os.

Jesu sejr over synden og døden betyder, at vi i troen på ham føres fra død til liv. Det er et tegn og vidnesbyrd om Guds kærlighed, når mennesker bliver helbredt i Jesu navn. Dog er det ikke alle, der oplever helbredelse, selv om de både beder og har troen på Jesus. For nogle – som vi så det med C.S. Lewis – bliver sorgen og lidelsen en følgesvend i livet. Det er en anfægtelse, at nogle bliver helbredt, mens andre ikke gør det.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Midt i livet – og i smerten og døden – står vi ikke alene. Jesus har stillet sig ved vores side. I ham har vi en Herre og Frelser, der kender os og vores smerte. Gud kender vores mindste suk og hører vores bøn. Frelsen rummer et håb og et løfte, som både møder os nu og rækker ud over den nuværende tid og vores liv på jorden, uanset om du bliver helbredt eller ej. Vores trøst er, at Jesus allerede bor hos os nu, og at vi i ham har et levende håb. Troens håb og taksigelse er, at vi en dag skal opstå og leve med ham; og han skal tørre hver tåre af vores øjne (Åb. 21,4).

Søndagens tekst: Mark. 2, 1-12

Helbredelsen af den lamme i Kapernaum

1 Nogle dage senere kom Jesus igen til Kapernaum, og det blev hurtigt kendt over hele byen, at han var ankommet.


Artiklen fortsætter efter annoncen:2 Det varede ikke længe, før der kom så mange mennesker til det hus, hvor han var, at folk stod langt ud på gaden for om muligt at høre, hvad han havde at sige.

3 Fire mænd kom gående derhen med en lam mand på en sovemåtte.

4 Da de ikke kunne komme ind til Jesus på grund af mængden af mennesker, gik de op ad trappen til husets flade tag. De fjernede et stykke af taget over verandaen og firede sovemåtten med den syge mand ned lige foran Jesus.

5 Da Jesus så deres tro, sagde han til den lamme mand: „Min ven, dine synder er dig tilgivet!”


Artiklen fortsætter efter annoncen:6 Nogle af de skriftlærde, som sad der, tænkte ved sig selv: 7„Hvad bilder han sig ind? Det er da en hån imod Gud! Kun Gud kan tilgive synder.”

8 Jesus var i sin ånd klar over, hvad de tænkte, og han sagde til dem: „Hvorfor tænker I sådan?

9 Hvad er lettest at sige til den lamme mand her: ‚Dine synder er tilgivet,’ eller: ‚Rejs dig op, tag din sovemåtte og gå på dine ben’?

10 Lad mig nu vise jer, at Menneskesønnen har magt på jorden til at tilgive synder.”

11 Med de ord vendte han sig til den lamme mand og sagde: „Rejs dig op, tag din sovemåtte og gå hjem!”

12 Manden rejste sig, tog sin måtte og gik sin vej for øjnene af de forbløffede tilskuere, som straks gav sig til at lovprise Gud for det under, der var sket. „Vi har aldrig set noget lignende!” udbrød de begejstret.

Teksten er fra Bibelen på Hverdagsdansk