Køn og seksualitet i skabelsesteologisk perspektiv

”… når det gælder skellet mellem mand og kvinde i den binære kønsidentitet, har vi at gøre med en grænse i skaberværket, som er tidløs og fundamentalt afgørende for forståelsen af kønsidentitet, mens det livslange, monogame og hetroseksuelle ægteskab markerer en lige så tidløs og fundamental sammenføjning. Det tidløse og fundamentale i sammenføjningen består i, at det er en skabelsesordning, som ikke på noget tidspunkt tilbagekaldes eller suppleres, og at det derfor alene er i denne ramme for parforhold og seksualitet, mennesket oplever den komplementaritet, der samlet set udtrykker gudbilledligheden” s. 211

Jens Bruun Kofoed er professor i Gammelt Testamente ved Dansk Bibel-Institut og Fjellhaug International University College og repræsenterer som sådan fagkundskaben, når det kommer til den bibelske forståelse af køn og seksualitet i et skabelsesteologisk perspektiv. Det kan måske lyde lidt overambitiøst at bruge godt 200 sider på at redegøre for den pointe, der fremgår af det indledende citat, men er det ikke, når man kender til diskussionerne på området.

Faktisk er den grundige teologfaglige analyse en af de ting, der blev efterspurgt, da jeg for nogen tid siden holdt et foredrag om selvsamme emne. For selv om alle mennesker kan læse i skabelsesberetningen, at Gud skabte mennesket i sit billede, som mand og kvinde skabte han det … ja så bliver der i høj grad stillet spørgsmålstegn ved selv kønsforståelsen.

Som forfatteren beskriver det, er disse spørgsmål formet af en dekonstruktion, hvor selve det binære (to forskellige køn) gøres til et problem, eller hvor bibelcitater underordnes en anden tolkningsnøgle (fx at tekstens egentlige sigte handler om noget andet end de tydelige kønsstereotyper, de helt umiddelbart læses som), eller at de er ugyldige pga. deres tydelige reference til en helt anden kultur, eller som enkelte radikale LGBT+ personer, som Luke Timothy Johnson så fint kan sige det, at det er menneskers erfaring der tæller:

”We appeal explicitly to the weight of our own experience and the experience thousands of others have witnessed to, which tells us that to claim our own sexual orientation is in fact to accept the way in which God has created us” s.80

Angreb på den naturlige orden

Der er et hav af forbehold, når det kommer til ”den naturlige orden”. Jens Bruun Kofoed tager fat på en række af de væsentligste angreb på den forståelse, som har været kirkens og kristenhedens igennem århundreder. Kyndig i hebraisk og med en bred inddragelse af kilder, som både argumenterer for og imod hans egen overbevisning, giver han en overbevisende redegørelse for, at både Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente fastholder et binært syn på kønnet, som det beskrives i skabelsesberetningen.

Endvidere tilbageviser han, ved at inddrage andre oldtidssamfund, som i større eller mindre grad har påvirket den jødiske og dernæst den kristne forståelse af såvel køn som seksualitet, at en fluktuerende kønsforståelse og mere eller mindre normløs seksualitet også skulle gælde den jødisk/kristne forståelse. Og han er ikke bange for også at gå i rette med kirken og store teologer fra Origenes til Luther, når de har stået for (eller er blevet brugt til) at tale for en separation af krop og sjæl (dualisme), hvor sex har været anset for syndigt, hvilket han klart påviser er i strid med både skabelsesteologien og det gamle testamente som sådan.

Væsentligt studie i aktuelt emne

Bogen er i sin helhed et væsentligt teologisk studie i et højaktuelt emne. Forfatteren er selv meget bevidst om, at det er krævende læsning, og foreslår, at læseren evt. kan springe over både det ene og det andet kapitel, hvilket jeg finder lidt sjovt, men også befriende ærligt. Og selv om denne anmeldelse på ingen måde kan gengive alle de væsentligste pointer, så mener jeg alligevel, at det vigtigste er sagt med det indledende citat. Bibelen er ”tidløs og fundamental”, og derfor vil den altid være et nødvendigt korrektiv til de herskende normer – eller det normskred, som vi ser i dag.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Jens Bruun Kofoed: Fra begyndelsen – Køn og seksualitet i skabelsesteologisk perspektiv
240 sider. 279,95 kr.
Kolon, Forlagsgruppen Lohse