Bedeuge i januar

Man kan downloade folderen til bedeugen fra Evangelisk Alliances hjemmeside.

Evangelisk Alliance inviterer kristne fra alle kirkesamfund til Bedeuge den 7.-14. januar 2024. Temaet er: ”Hele kirken bringer hele evangeliet til verden”.

Formand Erik Holmgaard skriver i bedefolderens indledning: ”Når vi sidder omkring et Jesus-bål, bliver vores hjerter varme – og vi kommer til at »lugte af Jesus«! Bedeugen her i begyndelsen af året er tænkt som sådanne Jesus-bål. Det er vores håb og bøn, at vi på tværs at kirkeskel mødes og varmes op, når vi sammen beder til vores fælles Gud, Far, Herre og Fornyer. ”