Derfor melder jeg mig ud af KD

Knud Haaning Andersen

Efter 52 år som medlem af KRF/KD melder jeg mig ud af KD. Begrundelse: På sidste landsmøde vedtog man et nyt Værdigrundlag som siger:Respekten for menneskets integritet og værdighed omfatter også menneskets første faser.

Når så partiet efter landsmødet udsender en erklæring om, at man accepterer kvinders ret til provokeret abort de første 12 måneder af graviditeten, går man mod landsmødevedtagelsen, og man respekterer ikke det ufødte barns integritet og værdighed. Det ufødte barn er værgeløs overfor, hvad andre mennesker vil gøre ved det. Kvinden, som uønsket er blevet gravid, har haft mulighed for at sige nej til sex eller bruge prævention.

Det er den gravide kvinde, som selvforskyldt er blevet gravid, som er den stærke part i spørgsmålet om provokeret abort. Når KD så vil accepterer provokeret abort inden for de første 12 uger af en graviditet, tager man den stærkes parti, hvilket hidtil har været uhørt i KD. Dertil kommer, at accepten af de 12 uger efter alt at dømme er blevet til efter det offentlige pres, som har været udøvet af mange meningsdannere, som KD gerne vil imødekomme. Den slags skal et seriøst politisk parti ikke acceptere.

Som jeg ser situationen nu, er det således, at KD til tilhængerne af det ufødte barns ret til livet vil henvise til Værdigrundlaget, medens man til tilhængerne af provokeret abort vil henvise til abortprogrammet. Man kan ikke i et parti have 2 modsat rettede meninger. Det er uærlig politik og vælgerbedrag. Derfor melder jeg mig ud af KD med omgående virkning.