Ezras og Nehemias´ Bog kort fortalt

Forlaget Eksistensen har i en årrække udgivet bøger i serien ”Kristendommen ifølge …” og har fornyeligt påbegyndt en ny serie, ”Bibelen læst af …”.Lektor i Gammel Testamente Frederik Poulsens ”Ezras Bog & Nehemias´ Bog” er den fjerde i serien.

På bagsiden af bogens forside introducerer forlaget serien med ordene ”Bibelen kan læses på utallige måder […]. Den kan læses som Guds ord til mennesker eller som menneskers ord om Gud. Den kan læses som et kildeskrift, som et kærlighedsbrev, som en myte. Den kan læses som en dokumentar, som åbenbaring, som poesi, som litteratur eller som noget ottende”.

Dermed er der lagt op til en serie med eksempler på mange forskellige bibelsyn og læsninger af bibeltekster. Samtidig lægger titelserien ”Bibelen læst af …” op til en personlig læsning af de bibelske tekster. Frederik Poulsens læsning af de to nok ikke mest kendte bøger fra Det Gamle Testamente er da heller ikke en stringent bibelkommentar, selvom den genremæssigt kommer tættest på netop en bibelkommentar.

Men bogen danner hele tiden – på en, synes det, lidt tilfældig måde – paralleller til noget i nutiden, som læseren kan relatere til. Fx viser forfatteren, hvordan det genopbyggede tempel skal være præcis som det ødelagte, ligesom man nu gør med Notre-Dame i Paris (jf. s. 23). På samme måde danner han flere steder paralleller fra gudstjenesteformen i templet til vores folkekirkelige gudstjenesteform.

Derudover inddrager han flere gange i bogen små anekdotiske, personlige glimt. Ezras Bog er ifølge forfatteren en god kilde til forståelse af jødisk tradition dengang og i dag. Bl.a. forklarer den jødernes behov for at skille sig ud og holde fast på jødiske ægteskaber for at bestå som folk. Nehemias´ Bog læser Frederik Poulsen primært som eksempel på, hvordan godt lederskab skal udøves.

Nehemias motiverer således ”ved selv at gå forrest og involvere sig i sagen” (s. 72), han reagerer på samfundets ulighed og ”søger ikke magten for dens egen skyld eller for velstand og status” (s. 73). Forfatteren viser også, hvordan Nehemias – med svar på hån, spot og latterliggørelse med tro – giver ”stor inspiration, også for os i dag, når man som kristen bliver mødt af ligegyldighed, sarkasme eller foragt på grund af sin tro” (s. 71).

Bogen afsluttes med inspiration til videre læsning. Alt i alt er Frederik Poulsens bog en lettilgængelig og fin lille indføring i de to gammeltestamentlige bøger. Det er en bog, man kan blive klogere af.

Frederik Poulsen: Ezras Bog & Nehemias’ Bog
76 sider. 120 kr. Eksistensen


Artiklen fortsætter efter annoncen: