Jesu genkomst og den vigtige forskel

Af Ole Andersen. Generalsekretær i Ordet og Israel.

Hvis et menneske på bryllupsaftenen havde mødt de ti brudepiger i Jesu lignelse, ville han ikke have kunnet se forskel. Alle ti var brudepiger. Alle ti havde olielamper med. Alle ti gik ud for at møde brudgommen. Alle ti faldt i søvn. Alle ti vågnede, da brudgommen langt om længe kom. Alle ti ville gerne med til festen. De så ens ud, og de opførte sig på samme måde.

Men der var én forskel! De fem havde olie i lamperne. De andre fem havde ikke mere olie. Og så var der én forskel mere: De fem kom med til festen. Det gjorde de andre fem ikke.

Facade gør ingen forskel

Egentlig er lignelsen jo ganske enkel. Den handler om Jesu genkomst. Brudgommen er Jesus, der kommer igen. Brudepigerne er os, og festen er den fantastiske fremtid på den nye jord efter Jesu genkomst. Jesus siger, at det ikke er alle, der bliver frelst, når han kommer igen. Nogle kommer med til festen. Andre gør ikke. Men Jesus siger også, at forskellen ikke har noget med det ydre at gøre. De ti brudepiger var jo ens. Alle havde lamper, alle faldt i søvn, alle ville gerne med til festen.

Der var kun én forskel: Olien! Og den kunne man ikke umiddelbart se. Jesus minder os altså om, at det afgørende ikke er, om vi er kristne i det ydre. Om vi »ser kristne ud« og opfører os som kristne. Det kan lade sig gøre at leve med en facade. At komme i en kristen kirke. At blive regnet for at være en kristen. At se ud som alle de andre i kirken og opføre sig som alle de andre. Men alligevel ikke komme med til Guds store fest. Facadekristendom er ikke nok.

Den nødvendige olie

Olien er et billede på det at ”være rede”. Det vigtigste er, at vi har modtaget syndernes forladelse, før Jesus kommer igen.

De fem brudepiger manglede olie i lamperne. Hvad er olien et billede på? Hvad er forskellen på de fem, der kom med til festen, og de fem, der endte udenfor? Jesus forklarer det selv. Brudepigerne med olie var »de, der var rede« (vers 10). Olien er et billede på at »være rede«. Det var den éne afgørende forskel. Hvad vil det sige? Hvad er det, der gør forskellen, når Jesus kommer igen?

Det er syndernes forladelse! Ethvert menneske, der har fået sine synder tilgivet for Jesu skyld, kommer med til festen på den nye jord. Ethvert menneske, der ikke har modtaget syndernes forladelse, ender uden for festen. Spørgsmålet er ikke, om du lever et perfekt kristenliv. Spørgsmålet er, om du har fået tilgivelse for alt det, der ikke er perfekt i dit liv.

Vær parate! siger Jesus til os i dag. Bekend dine synder for ham. Så tilgiver han. Så er du rede!

Ved midnat kommer han

I lignelsen trak det ud med brudgommens komme. Brudepigerne måtte vente. Sådan har kristne i 2000 år ventet på Jesu genkomst. Ventetiden kan godt lulle os i søvn. I teorien tror vi, at Jesus kommer igen. Men i praksis hører genkomsten ikke rigtig med i vores forestillingsverden. Men ved midnat kom brudgommen! Selv om brudepigerne var faldet i søvn.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Mørket i verden tyder på, at vi nærmer os midnat. Der er mørke og forfald i store dele af kirken. Der er mørke og ødelæggelse i naturen og klimaet. Og på mange måder er det moderne samfund præget af åndeligt mørke og oprør mod Gud. Begivenhederne i Israel tyder også på, at vi nærmer os midnat. Efter 2000 år er det jødiske folk godt på vej til at vende tilbage til deres land, sådan som profeterne forudsagde. Og flere og flere kommer til tro på Jesus som Messias.

Samtidig er evangeliet ved at nå ud til de sidste folkeslag på jorden. Tegnene tyder på, at midnatstimen nærmer sig. Derfor har lignelsen et fantastisk trøstebudskab til alle, der venter: Selv om Jesus lader vente på sig, kommer han! Og så bliver der evig fest!

Søndagens tekst: Matt. 25,1-13

Om at være parat til Jesu genkomst


Artiklen fortsætter efter annoncen:1 Jesus fortsatte: „Lad mig fortælle en historie om Guds riges komme. Der var ti brudepiger, som tog deres olielamper og gik ud for at møde brudgommen.

2 Fem af dem bar sig tåbeligt ad, de andre fem havde tænkt sig om.

3 De første fem tog ganske vist deres lamper med, men de tog ingen ekstra olie med, 4 hvorimod de sidste fem tog ekstra olie med til lamperne.

5 Da brudgommen lod vente på sig, blev alle brudepigerne trætte og faldt i søvn.


Artiklen fortsætter efter annoncen:6 Men ved midnatstid lød råbet: ‚Brudgommen er på vej! Kom ud og mød ham!’

7 Alle pigerne vågnede og tjekkede deres lamper.

8 De fem, der ikke havde taget olie med, opdagede, at deres lamper var ved at gå ud. De bad derfor de fem andre om at få noget af deres olie.

9 Men de andre svarede: ‚Vi har ikke nok både til os og jer. I må hellere løbe hen til købmanden og købe noget selv.’

10 Mens de var henne for at købe olie, kom brudgommen. De fem, der var parate, gik sammen med ham ind til bryllupsfesten, hvorefter døren blev lukket.

11 Senere kom de andre fem og stod udenfor og råbte: ‚Herre, luk op for os!’

12 Men han svarede: ‚Det siger jeg jer: Jeg kender jer ikke!’ ”

13„ Vær altid parate,” sagde Jesus, „for I ved ikke, hvornår jeg kommer.”

Teksten er fra Bibelen på Hverdagsdansk