En blind og en døv deler Guds kærlighed

Lise Videbæk er døv. Kurt Videbæk er blind. Den 23. februar 2024 fejrede de guldbryllup og brænder stadig for at fortælle andre om Guds kærlighed. Sammen har de udarbejdet en artikel med Kurts refleksioner over nogle af Jesu sidste ord før korsfæstelsen.

Jesus elsker dig og tilgiver dig

I Johannes evangeliet kap. 19, vers 26 står der: ”Da Jesus så sin mor stå ved siden af den discipel, som han holdt særlig meget af, sagde han til hende: ”Han skal være din søn.” Og til disciplen sagde han: ”Hun skal være din mor.” Fra da af tog den discipel sig af hende” (Bibelen på hverdagsdansk). Fra Bibelen 1992, den autoriserede udgave, står der:

”Da Jesus så sin mor og ved siden af hende stod den discipel, som han elskede, sagde han til sin mor. Kvinde, det er din søn – derpå sagde han til disciplen – Se, der er din mor – fra den time tog han hende hjem til sig.”

Dette skriftsted satte nogle tanker i gang hos mig. Tænk, hvor Jesus elskede os mennesker til det sidste, tænk på hvilken smerte, han må have følt på sit legeme. Det, som vi har læst, skete lige før, han døde. Tænk, at han som det sidste sagde disse ord, som hjalp hans mor og også den discipel, han elskede. Prøv at se billedet foran dig, her hænger Jesus i store smerter og blodig – så viser han i den situation sin kærlighed til det sidste.

Nu er han i Himlen hos Gud, sin far. Ikke mere nogen smerte. Hvor meget elsker han så ikke også os, som har taget imod hans udstrakte hånd. Vi var engang langt borte fra Jesus, men der kom en dag, hvor vi opdagede, at han elskede os og siden den dag, da vi bad ham at komme ind i vores liv, så ser han os. Og når vi beder ham om at hjælpe os, så har det ikke nogen betydning, hvad vi har gjort af ulykker, det er alt sammen glemt, efter at vi sagde ja til ham.

Her kommer der et skriftsted, som bevidner dette: Da Jesus hang på korset, var der to mænd, som hang ved siden af ham, korsfæstet for deres forbrydelser. Den ene hånede ham sammen med de andre: ”Hvis du er Kristus, så stig ned og frels dig selv.” Den andens respons var: ”Han er uskyldig, men vi hænger her, fordi vi fortjener det, vi er skyldige.”

Han siger følgende til Jesus: ”Kom mig i hu, når du kommer i dit rige.” Så kommer denne vidunderlige hilsen fra Jesus: ”I dag skal du være med mig i Paradiset.” Røveren var helt klar over, at han ikke fortjente at komme til Himlen, men ved disse ord, ”kom mig i hu, når du kommer i dit rige”, med denne bekendelse har Jesus allerede tilgivet ham.

Se igen, hvor Jesus elskede til det sidste. Tænk, han havde smerter, var blodig, men til det sidste elskede han. Vi skal møde manden fra korset. Jeg er blevet grebet, jeg opdagede noget i Guds ord, som jeg ikke havde tænkt så meget over. Det var stort, disse begivenheder, vi lige har læst. Når nu Jesus elskede på denne måde, lige før han skulle dø, hvor meget tror du så ikke, at du er elsket i dag, hvor han er sammen med Faderen i Himmelen.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Ligegyldigt hvad din overtrædelse, synd er, så er Jesus klar til at tilgive og glemme det, når du har været hos ham. Hvordan har du det i dag? Mangler du freden i dit liv, så kom til ham, som hang på korset for din skyld.

Skrevet af Kurt & Lise Videbæk