For Syvende Dags Adventisterne har den ugentlige hviledag stor betydning

For Peter Larsen, der er Syvende Dags Adventist, er hviledagen en gave fra Gud og til stor gavn for mennesket. Hans erfaring er, at Gud velsigner hans tidsplaner resten af ugen, når han holder hviledagen hellig.

Peter Larsen mener, at hviledagen bør holdes om lørdagen, ligesom Gud gjorde efter skabelsen, men han har respekt for, at andre kristne har en anden praksis. Foto: Lisbeth Møller Uhd Jepsen.

Sabbatten, som er en ugentlig tilbagevendende hviledag, synes at være en “endnu uopdaget gave” for mange kristne i dag. Det kan se ud som om, tidsånden har påvirket vores sind og vort liv i en sådan grad, at vi i effektiviseringens navn hele tiden bevidst eller ubevidst sætter farten lidt mere op uden omtanke for, at vores krop har brug for søvn og hvile for at kunne fungere.

Syvende Dags Adventister, der generelt har et øget fokus på sundhed blandt andet med en livsstil uden alkohol og cigaretter, holder fast ved en ugentlig hviledag, som en del af deres åndelige praksis.

“På trods af at mange af os efterhånden lever med en øget bevidsthed om vigtigheden af vor generelle sundhed, er søvn og hvile fortsat et punkt, hvor mange af os har behov for justeringer, det er som om, vi bare moser derudad uden at tænke på, at kroppen skal kunne holde til det på den lange bane,” siger Syvende Dags Adventisternes kommunikationschef Peter Larsen.

Peter Larsen har sagt ja til at fortælle om, hvad hviledagen betyder for ham og for Syvende Dags Adventister generelt.

Udtryk for Guds omsorg

Der er blandt andet skriftstedet fra Første Mosebog kapitel 2 vers 2-3, som er grundlag for Syvende Dags Adventisternes praksis. Her står der:

”På den syvende dag var Gud færdig med det arbejde, han havde udført, og på den syvende dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført. Gud velsignede den syvende dag og helligede den, for på den dag, hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført, da han skabte.”

For 62-årige Peter Larsen, der blev Syvende Dags Adventist som 19-årig, er sabbatten noget, han ser frem til med stor glæde. Øjnene lyser op og stemmeføringen bliver mere begejstret, mens Peter fortæller om, hvordan hviledagen for ham i den grad udtrykker Guds omsorg og storhed for mennesket.

“Tænk, at Gud har givet mennesket 24 timer hver eneste uge, hvor vi med god samvittighed kan hvile, tilbede Gud, bruge tid med vore kære og på alle måder nyde det liv, som Gud har givet os. Det er da en gave,” siger Peter Larsen.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Gud har inviteret os lørdag

Peter mener, det har en betydning, at hviledagen er placeret på den 7. dag, som er lørdag, idet søndag ifølge den jødiske kalender, som Peter følger, anses for at være den første dag i ugen. Når Gud, som vi kan se i første mosebog, har helliget denne dag, det vil sige tilsidesat denne dag og velsignet den som hviledag, er det grunden til, at Peter sammen med andre adventister fastholder, at lørdagen er den ugentlige sabbat, som Gud har indstiftet.

Peter illustrerer med et tænkt hverdagseksempel, hvorfor han tror, at Gud havde tænkt, at vi skal fastholde lørdagen, som den ugentlige hviledag.

“Hvis jeg inviterer dig til min fødselsdag på fredag, så synes jeg, der skal en helt særlig grund til, hvis du vælger, at svare: “Jeg vil gerne komme til din fødselsdag, men jeg kan kun på tirsdag”. Det ville jeg blive lidt ked af,” siger Peter og fortsætter: “Jeg tror, Gud har det på samme måde med hviledagen, som han har inviteret os til om lørdagen.”


Artiklen fortsætter efter annoncen:Respekt for forskellighed

Peter Larsen har selv en klar og utvetydig holdning til, at vi som kristne skal holde fast i, at hviledagen er lørdag, men han har respekt for, at andre kristne holder hviledag om søndagen.

“Jeg møder andre med respekt for vores forskellighed, hvis nogen gerne vil have en snak om, hvorfor vi hviler om lørdagen, så vil jeg hjertens gerne delagtiggøre dem i årsagerne, ellers tænker jeg, at de helt sikkert også har en god dag med tilbedelse og gudstjeneste om søndagen.” Peter mener i øvrigt, at afholdelse at sabbathviledagen også er et nytestamentligt princip:

”De 10 bud har ikke ændret sig. Jesus sammenfatter buddene og i denne sammenfatning af buddene, er det fortsat Guds vilje, at vi holder sabbat.”

Sabbatten er en gave

Peter fremhæver flere gange, hvordan sabbatten for ham, opleves som en Guds gave, en velsignelse – et helt døgn, hvor han uden dårlig samvittighed, kan hvile fra alle de gøremål, som kan vente, eller som man kan planlægge sig ud af.


Artiklen fortsætter efter annoncen:“Jeg har venner, som er læger og sygeplejersker, og de har også vagter på hviledagen, idet patienterne ikke kan sættes i venteposition,” fortæller Peter og fortsætter: “I mit job som kommunikationschef, er der meget få ting, som ikke kan vente, hvis der opstår et problem, som skal løses her og nu, så gør jeg det, men kan det vente, lader jeg det vente.”

Peter mener i øvrigt, at sabbatten er en festdag, et døgn med tid til Gud samt til familie, venner og de ting, hvor vi kan nyde at være og få ladet batterierne op. “Telefonen slukker hurtigt og fuldstændigt, når den ikke er ladet op. På samme måde skal vore “batterier” lades op, for at vi ikke går ud,” siger han. Opladning af menneskets batterier sker eksempelvis, når vi kommer i en tilstand af fordybelse, hvilket beskrives i begrebet flow, som er hentet fra den positive psykologi. I psykologiens verden bliver flow defineret som en:

”tilstand af selvforglemmende opslugthed af en aktivitet, der fuldstændig lægger beslag på individets opmærksomhed og giver en fornemmelse af uanstrengt og spontant at kunne styre. Oplevelsen er ofte forbundet med at glemme tid og sted og med en intens følelse af mening, tilfredshed og styrke. Det er en tilstand, som giver øget følelse af lykke, nydelse, glæde og livskvalitet”.

Brug tid i naturen

“Jeg tror, det er vigtigt for os som mennesker blot at være og bruge tid på fordybelse og tid i naturen, som jo er Guds store billedbog,” siger Peter Larsen. En typisk hviledag for Peter indeholder samvær og nærvær med både den åndelige og den fysiske familie. I Vejle Adventistkirke, hvor Peter er medlem sammen med sin kone, mødes man først til bibelstudie, hvor børn og voksne er for sig.

“Tænk, at Gud har givet mennesket 24 timer hver eneste uge,
hvor vi med god samvittighed kan hvile, tilbede Gud,
bruge tid med vore kære og på alle måder nyde det liv,
som Gud har givet os.”

Derefter er der en gudstjeneste, som ofte efterfølges af mulighed for at spise sammen og fejre hviledagen i hinandens selskab. Nogle vælger senere på dagen at bruge tid i hjemmene med gæster på besøg eller familieudflugt, hvor det at være nærværende sammen, er helt centralt. Derudover bruger Peter på denne dag også tid i naturen, tid med Gud, tid ved bålet, hvor han nyder nuet med en kop varmt at drikke, som er tilberedt over bål. Han nyder at sidde der og være til stede, mens han ser ind i flammerne, hører ildens knitren og glædes over Guds godhed, fortæller han.

Gud velsigner ”tidsregnestykket”

”Hvis vi får indarbejdet sabbatten i hele Kristi legeme, vil vi blive bedre til at arbejde ud fra hvilen,” siger Peter, som også tænker, at vi vil opleve en indre ro, som vil gøre en forskel i vores generelle væren og virke. Peter fortæller om, hvordan han, for ti år siden i Jerusalem, var en del af den helt unikke oplevelse, at hele Jerusalem, gik i stå fra solnedgang fredag til solnedgang lørdag. Oplevelsen, af hvordan en hel by stod stille og holdt 24 timers hvile, gjorde stort indtryk på ham. En oplevelse og en praksis, som han ønsker sig også at se i Danmark. Peter Larsen mindes dengang butikkerne holdt lukket om søndagen og bønderne på marken også holdt fri en dag om ugen. Atmosfæren i rummet er længselsfuld og eftertænksom, mens han fortæller om disse minder.

“I dag er alting næsten altid åbent,” siger han og fortsætter mens han tager telefonen i hånden: ”Vi har alle sammen vores telefoner med os overalt. Jeg må indrømme, at jeg også selv har min telefon i lommen – også om lørdagen, selvom jeg tror på, at det er sundt for os at lægge telefonen fra os.”

Peter har erfaret, at selvom han på sabbatten trækker 24 timer ud af sin ugentlige tidsplan, kvitterer Gud med velsignelse i tidsregnestykket på en sådan måde, at han ikke mangler tid. Peter er overbevist om, at det er, fordi han følger Guds anvisninger og holder hviledagen hellig, at Gud således velsigner tiden for ham.
Hvis Peter på hviledagen i kirken oplever at få en ny idé til arbejdet, noterer han ideen og lader notatet ligge, indtil hviledagen er slut. Peter er gift med Pia, og sammen har ægteparret fået fem børn, hvoraf det ene barn desværre ikke længere lever. Da børnene var mindre, blev der altid gjort noget særligt ud at skabe hyggelige rammer på hviledagen.

“Hvis vore børn skulle fortælle, hvordan de husker sabbatten i deres barndom, ville de sikkert nævne, at vi til sabbatmåltidet fredag aften altid fik pommes frites, for det gjorde vi, idet det var noget, som de satte særlig høj pris på, ligesom de også fik lidt ekstra slik i forbindelse med sabbatten,” fortæller Peter.

Sabbatten illustrerer ligeværd

I Adventisternes hæfte om sabbatten, som indeholder uddybede artikler om hviledagen med forskellige skriftsteder, vinkler og pointer, står der blandt andet i artiklen: sabbatbudet og social retfærdighed, således:

“Sabbatten kan ikke udelukkende være en privat åndelig begivenhed – for Gud, der har skabt sabbatten, har skabt hele skaberværket. Gud elsker sin skabning- og Gud konfronterer alt, der ødelægger skabningen, Gud konfronterer synden, døden og ødelæggelserne – og han kalder mennesket til at gøre det samme. Den rigtige sabbatsfejring bliver til håb og konfrontation af uretfærdigheden, som vi alle ser omkring os. Sabbatten er derfor også et tegn på social retfærdighed – et håb for et endeligt ophør af den sociale uretfærdighed, der prægede landet (Israel) på profeten Esajas’ tid.”

Hovedpointerne er, at alle mennesker har samme værdi, alle mennesker har lige høj værdi for Gud, samt at alle skabninger, både mennesker og dyr, skal have en hviledag. Om dette ligeværd fortæller Peter Larsen med et stort smil og passioneret begejstring:

“Gud har givet denne hviledag – ikke kun til dig, men også til din familie, til alle du holder af, til alle mennesker, også den fremmede eller dine ansatte, ja selv dyrene, har Gud villet, skulle have en ugentlig hviledag, det er da noget af en gave.” Peter Larsen kommer med følgende opfordring til læserne:

”Tag Herren med på råd og bed til ham, afprøv over en tidsperiode på to uger at holde 24 timer fri, fra fredag aften til lørdag aften, så er jeg næsten sikker på, at du vil erfare lidt af sabbathvilens velsignelse.”

Peter Larsen kommer til daglig i Vejle Adventistkirke, hvor der hver lørdag er et særligt sabbatprogram for alle aldersgrupper. Foto: Lisbeth Møller Uhd Jepsen.

Forskning bakker op

Niels Christian Hvidt, der er uddannet teolog og har et professorat i eksistentiel og åndelig omsorg ved Syddansk Universitet, forsker i sammenhængen mellem tro og livslængde. “Både Niels Christian Hvidts forskning og forskning fra USA peger på, at adventister, som udover hviledagen også generelt har en sund livsstil blandt andet uden alkohol og cigaretter i gennemsnit lever ti år længere,” fortæller Peter Larsen.

Til overvejelsen om, hvorvidt det for mange mennesker kan være svært blot at hvile og at geare ned i hviletilstand, svarer Peter Larsen: “Det er endnu et argument for, hvor vigtigt det er, at vi øver os i det, ved at praktisere den ugentlige hviledag, som sabbatten er.” Hvis man gerne vil læse mere om hviledagen, anbefaler Syvende Dags Adventisterne bogen ”Det sker, når du hviler” af Thomas Sjødin.