Hollandsk forskning: Mange unge vokser fra kønsdysfori i tyverne

Kønsmæssig utilfredshed er relativt almindelig blandt unge teenagere, men den falder generelt med alderen, konkluderer en rapport fra universitetet i Groningen.

En undersøgelse fra universitetet i Groningen blandt 2772 unge, som er fulgt over en periode på 15 år, viser, at utilfredshed med ens biologiske køn er relativt udbredt blandt de yngste teenagere. Men tallet falder markant blandt unge i tyverne.

I undersøgelsens abstrakt hedder det, at ungdomsalderen er en vigtig periode for udviklingen af ​​kønsidentitet.

Udvikling over 15 år

Forskerne har undersøgt udviklingen af ​​”kønnet utilfredshed” over en årrække på 15 år. Og det viser sig, at der ofte sker en udvikling hos de deltagere, som har udtrykt utilfredshed med eget biologiske køn i 11-års-alderen. 15 år senere var hvert femte af børnene med kønsdysfori dog blevet ”mindre utilfreds” med eget køn. I de tidlige teenageår oplyste 11 % af deltagerne, at de ikke var tilfredse med eget køn. Men dette antal faldt med alderen, og kun 4 % var utilfredse med eget køn ved sidste opfølgning (omkring 26 år).

Undersøgelsen ser også på sammenhængen mellem selvopfattelse, mentalt helbred og voksen seksuel orientering. Deltagerne var 2772 unge (heraf 53 % drenge/mænd) i alderen 11-26 år, og de vurderede selv deres ”kønsmæssige utilfredshed” ud fra udsagnet ”Jeg ønsker at være af det modsatte køn”. Samtidig vurderede man respondenternes adfærdsmæssige og følelsesmæssige problemer, blandt andet blev selvopfattelse vurderet for de 11-årige ved hjælp af skalaerne Global Self-Worth og Physical Appearance af Self-Perception Profile for Children.

De 22-årige svarede på spørgsmål om seksuel orientering. I alt identificerede forskerne tre udviklingsbaner for kønnet utilfredshed: 1) Det store flertal oplevede ingen kønnet utilfredshed (78 %). 2) En femtedel oplevede faldende kønnet utilfredshed (19 %), mens kun 2 % oplevede stigende kønnet utilfredshed.

Lavt selvværd og homofili

Der var flest kvinder blandt de unge, der oplevede stigende kønsmæssig utilfredshed, og de havde ofte et lavere generelt selvværd, flere adfærdsmæssige og følelsesmæssige problemer og en ikke-heteroseksuel seksuel orientering. Kønsmæssig utilfredshed falder generelt med alderen og ser ud til at være forbundet med dårligere selvopfattelse og mental sundhed gennem hele udviklingen, konkluderer rapporten fra Groningen.

Rapporten er offentliggjort i tidsskriftet Archives of Sexual Behaviour.
Undersøgelsen får nu også danske eksperter til at advare mod tidlig indsats, diagnosticering og kønsskifte for køns-usikre børn og unge.