KRIS modtog støtte til medarbejderpleje

På billedet ses Malene Nygård Kristensen fra KRIS’ bestyrelse, som modtog den store check fra Torben Busk fra Velliv Foreningen.

Hvert år uddeler Velliv Foreningen penge til velgørende organisationer for at styrke deres mentale sundhed i arbejdslivet. Donationerne uddeles på baggrund af ansøgninger fra forskellige organisationer. I år var Landsorganisationen KRIS (Kristen terapi og Rådgivning for incestoverlevere og seksuelt misbrugte) så heldige at modtage ikke mindre end 50.000 kr.

KRIS’ ansøgning

KRIS havde søgt om en donation, så de kunne forsøde tilværelsen for de mange frivillige på en medarbejderdag med både god mad, hygge og fagligt indhold. De mange frivillige gør hver dag en kæmpe indsats for at hjælpe incestofre og seksuelt misbrugte med terapi og rådgivning, skrev KRIS i ansøgningen til Velliv. Da terapeuterne arbejder meget alene uden daglig kontakt med de andre psykoterapeuter, har KRIS ønsket, at de kunne få en dag, hvor deres egen trivsel kommer i fokus.

Velliv overrakte checken ved en stor ceremoni i Herning.

Ud over deres tid giver de også mange penge til projektet. De frivillige har så meget brug for en dag, hvor de kan nyde og ikke blot yde, og hvor deres kæmpe indsats året rundt bliver tilgodeset. Det vil vi rigtig gerne give dem, skrev landsforeningen i ansøgningen til Velliv.

Stort behov for hjælp

KRIS, som er en frivillig, kristen organisation, der hjælper seksuelt misbrugte personer med terapi og rådgivning, har oplevet, at behovet for hjælp og samtaler er steget markant de senere år. Efter at medierne har fået så meget fokus på sexisme, har de misbrugte i langt højere grad end tidligere opsøgt hjælp og fundet frem til KRIS enten via hjemmesiden, Facebook eller informationsfoldere – eller efter at andre har anbefalet KRIS.

Da sexisme og seksuelle overgreb på unge piger den seneste tid er blevet det mest omtalte emne i medierne, har det skabt meget angst blandt unge kvinder. Også mange voksne kvinder og mænd har fået tankerne henledt på, hvad de har oplevet i barndommen. Det betyder, at antallet af terapisamtaler er fordoblet i løbet af de sidste tre år. Det har resulteret i, at KRIS i 2023 har lejet større lokaler i Herning og ansat to nye psykoterapeuter for at imødekomme det store behov.

I 2022 åbnede de en ny afdeling med terapilokale og selvhjælpsgrupper i Videbæk.

Stor respekt

Overrækkelsen af donationen fra Velliv fandt sted ved en stor ceremoni i Herning. Ved overrækkelsen sagde Torben Busk fra Velliv Foreningen:

”I Velliv Foreningen har vi stor respekt for det frivillige arbejde og den helt afgørende betydning, som de frivillige har for mange medborgeres liv. En donation til KRIS i Herning rammer lige i hjertet og er en stor anerkendelse af en flot og hjertevarm indsats overfor mennesker, der har det svært.” I KRIS glæder man sig over donationen, og medarbejderne kan nu se frem til en festlig dag, som vil blive afholdt til efteråret.


Artiklen fortsætter efter annoncen: