Manuel Vigilius vil kæmpe for kristne værdier i Europa-Parlamentet

”Der er meget, EU ikke skal blande sig i, for beslutninger træffes bedst i det nære,” mener Manuel Vigilius. Han har baggrund i Luthersk Mission og kommer i Københavnerkirken i Bethesda på Israels Plads. Han er uddannet journalist og har bl.a. arbejdet som kommunikationschef. Nu er han opstillet til Europa-Parlamentet for Det Konservative Folkeparti. Foto: Morten Friis, Fotonova

På Det Konservative Folkepartis liste over kandidater til Europa-Parlamentet, finder man bl.a. Manuel Vigilius, der er bekendende kristen og vil kæmpe for kristne værdier i EU.

De etiske mærkesager er vigtigst.

Manuel Vigilius har baggrund i Luthersk Mission og kommer i Københavnerkirken, en frimenighed, som har til huse i Bethesda på Israels Plads. Han er uddannet journalist og har bl.a. arbejdet som kommunikationschef. Som ung var han liberal, men da de etiske mærkesager som bl.a. respekten for det ufødte liv betyder mest for ham, stemte han en overgang på Kristendemokraterne og har også været opstillet for partiet lokalt. De sidste omkring ti år har han været medlem af Det Konservative Folkeparti og har tidligere været opstillet til byrådet i Hillerød for partiet.

Kristne værdier skal være grundlaget i EU

Men nu gælder det valget til Europa-Parlamentet:

”Jeg stiller op – ikke fordi jeg er urealistisk om, hvor mange vi får valgt ind – men jeg ser det som en anledning til at gøre opmærksom på nogle ting, som findes indenfor Det Konservative Folkeparti, og som er vigtige for mig som person, som politiker og som kristen. Det gælder først og fremmest vores kristne grundværdier. Der er kræfter i EU, som gerne vil diktere måden, vi skal forholde os til vores grundlag. Fx blev der sidste år vedtaget to resolutioner, hvoraf den ene handlede om, hvordan vi skal undervise i historie. Her vil man gerne påvirke i en mindre national retning. Den anden resolution handlede om, at vi skal være meget kritiske overfor alt, hvad Europa har gjort historisk set.”

“For mig at se er det udslag af en woke-tilgang, hvor man mener, at alt, hvad der har med det gamle, kristne Europa at gøre, er racistisk, kolonialistisk og forkert. Og ja, vi skal forholde os kritisk til alt det forkerte, vi har gjort op gennem historien. Men hvis vi ser, hvad der ellers rører sig i vores tid, hvor alt er relativt, og stiller det overfor fx Kina og de værdier, som de står for, eller islam på verdensplan, men også de radikale muslimer, som er i Danmark, så skal vi ikke først og fremmest nedtone vores kristne arv og værdier. For det er alt det, vi værdsætter som godt: ligeværd, menneskeværd, ligestilling, respekten for det enkelte menneske og retten til at tænke, tro og tale frit. Det har sine rødder i kristendommen, også selvom det har haft forskellige ansigter op gennem historien. Så det er én af grundene til, at jeg stiller op. For det vil jeg gerne slå et slag for – også i Det Konservative Folkeparti.”

Kamp for mindretallene

En anden af Manuel Vigilius’ mærkesager er beskyttelse af mindretal – ikke mindst jøderne – og af de forfulgte kristne rundt om i verden:

”EU arbejder jo også for menneskerettighederne både i og underfor EU. Men antisemitismen er i voldsom fremmarch også i Europa både fra muslimske og venstreorienterede miljøer, og det ønsker jeg at gøre opmærksom på. I nordvest-kvarteret i København hænger der fx mange palæstinensiske flag ud ad vinduerne. Men prøv at hænge et israelsk flag op og se, hvad der sker. Vi har accepteret, at man skal holde sin jødiske identitet skjult, hvis man fx bor på Nørrebro eller i Nordvest.”

“På samme måde ønsker jeg at gøre opmærksom på de mange forfulgte kristne uden for Europa, noget som er total underbelyst og underbetonet. Vi taler meget om andre minoriteter, især seksuelle minoriteter, og det, synes jeg personligt, er godt. For man skal have lov til at have den seksualitet, man har, uden at blive overfaldet. Men det samme skal være tilfældet trosmæssigt for kristne mindretal.”


Artiklen fortsætter efter annoncen:”… alt det, vi værdsætter som godt: ligeværd, menneskeværd, ligestilling, respekten for det enkelte menneske og retten til at tænke, tro og tale frit. Det har sine rødder i
kristendommen, også selvom det har haft forskellige ansigter op gennem historien.”

Beskyttelse af grænserne

Også beskyttelsen af EU’s grænser står højt på Manuels prioriteringsliste:

”Det er der godt nok nogle kristne, som ikke er så glade for. For hvad så med flygtningene og de stakler, der sejler rundt i Middelhavet? Selvfølgelig skal vi redde mennesker, der er ved at drukne, men det betyder ikke, at de skal have asyl. For de asylansøgere, der når til Middelhavet, er dem, der enten har haft penge eller kræfter til at nå dertil. Det er interessant at se hvor mange unge mænd, der er i flygtningestrømmen. Er det virkelig dem, der har mest brug for hjælp? Man hjælper ikke med kaos og hovsaløsninger. Så vi bliver nødt til at få styr på det. Og man hjælper ikke på lang sigt ved at tage en lille dråbe i havet ind i vores samfund, hvor mange af dem ikke kommer til at fungere. Men vi hjælper ved at lave et økonomisk samarbejde med Nordafrika og Mellemøsten og lade vores støtte til de lande afhænge af, at man sørger for ordentlige menneskerettigheder og beskytter mindretal. For mig at se er det den eneste vej, men det er en lang, hård og svær vej. Det betyder også, at vi må styrke kystvagten og sejle skibe tilbage, som kommer hertil. Samtidig skal vi etablere asylcentre udenfor Europa, hvor sagerne om asyl i Europa kan behandles.”

EU og det enkelte medlemsland

Selvom Manuel Vigilius er tilhænger af EU, er det vigtigt for ham, at det enkelte medlemsland bevarer sin suverænitet. Derfor ønsker han også at bevare Danmarks rets- og euroforbehold.
EU skal først og fremmest være garant for samhandel og fri bevægelighed EU-landene imellem.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Han er åben for en udvidelse af EU med nye medlemslande, dog understreger han, at landene skal opfylde EU’s kriterier, og at fx Ukraine derfor ikke på nuværende tidspunkt er klar til at blive optaget. Det er også vigtigt for ham, at eventuelle nye landes værdier ikke ligger for langt fra EU’s værdigrundlag. Derfor mener han ikke, at Tyrkiet skal optages.

Nu kan man jo sige, at der allerede er store meningsforskelle mellem de bestående EU-lande. Fx har Ungarn ad flere omgange været en sten i skoene på flertallet af landene. Derfor er der også nogen, som mener, at det er nødvendigt at fjerne reglen om vetoret for at gøre EU mere arbejds- og beslutningsdygtigt. Her er Manuel imidlertid uenig:

”Jeg mener, at EU i sin grundtanke er en god og vigtig ting, men EU skal kende sin begrænsning. Problemet er, at mange politiker, når de først har fået magt, vil blande sig i alt mellem himmel og jord. Med vetoretten bliver der vedtaget mindre, end hvis den ikke var der. Der er meget, EU ikke skal blande sig i, for beslutninger træffes bedst i det nære.”

”Med vetoretten bliver der vedtaget mindre, end hvis den ikke var der.”

Stem personligt og efter overbevisning

Det Konservative Folkeparti sidder i den konservative, kristendemokratisk gruppe, EPP i parlamentet:


Artiklen fortsætter efter annoncen:”Det er den største gruppe, og den står for den kristne konservatisme, som jeg har talt om,” siger Manuel, ”og i og med, at det er den største gruppe, har den stor gennemslagskraft.”
Som slutbemærkning opfordrer Manuel til, at man stemmer personligt på den kandidat, man er mest enig med. Selvom man dermed kommer til at stemme på en, der ikke bliver valgt ind, og hvis parti er i valgforbund med partier, man ikke ønsker at støtte, har det alligevel en positiv betydning:

”For det, du gør, når du stemmer på en kandidat, der har nogle bestemte mærkesager, er, at du viser, hvad der er vigtigt for dig. Det er et signal til det parti, som kandidaten stiller op for. For partierne kigger på, hvor mange stemmer den enkelte kandidat får, og hvad de står for.”